Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

FAQ - VANLIGA FRÅGOR

Trots närheten till Sverige så är det mycket att tänka på när man gör affärer på den danska marknaden. Nedan har vi samlat svar på vanligt förekommande frågor om bland annat moms, skatt, avgifter och bolagsregistrering i Danmark. Kontakta ansvarig myndighet eller vårt kontor i Köpenhamn om ni har några frågor som inte besvaras här.

Vad behöver jag tänka på när jag utför tjänster tillfälligt i Danmark?

Om du utför tjänster i Danmark under en kortare period utan att ha en registrerad verksamhet i landet bör du tänka på följande:

 • Registrering af udenlandske tjenesteydere (RUT): Utländska företag och privatpersoner som utför tjänster ska registrera sig i det danska RUT-registret. Efter registrering får man ett dokument att skriva ut som ska kunna visas upp om myndigheterna kräver det. Skulle man missa att registrera sina anställda innan arbetet påbörjas riskerar man att betala böter på 10 000 DKK. Läs mer på Arbejdstilsynets hemsida.
 • Moms: Vid kortare tjänsteuppdrag behöver svenska verksamheter oftast inte registrera sig för moms, utan kan vid fakturering använda sig av så kallad omvänd skattskyldighet. Det finns dock några undantag där omvänd skattskyldighet inte är möjlig och man måste då registrera sig för moms i Danmark. Läs mer om dessa undantag här.
 • Skatt: Beroende på vilken tjänst som utövas och under vilken tidsperiod så kan man ibland behöva registrera sig för att betala skatt i Danmark. Detta gäller exempelvis vid utförande av bygg-, konstruktion- eller installationsarbeten över en viss tidsperiod. På danska Erhvervsstyrelsen kan du läsa mer om huruvida din verksamhet faller under dessa regler.
 • Arbetsmiljö: Danska arbetsmiljöregler ska alltid hållas när man tillhandahåller tjänster i Danmark. Eftersom dessa regler är baserade på EU-lagar så är de snarlika svenska lagar, men inte nödvändigtvis identiska. Olika sektorer har olika riktlinjer, och det är Arbejdstilsynet (WEA) som är ansvariga för inspektioner av dess efterlevnad.
 • Tillstånd och dokumentation: Utländsk arbetskraft behöver ibland godkännas som kvalificerade att genomföra det arbetet de är anställda till att genomföra i Danmark. Detta kan innebära att viss dokumentation på utbildningar, certifikat och erfarenheter behöver skickas in till Arbejdstilsynet. Här kan du läsa mer om vilka krav som sätts på ditt yrkesutövande. Arbejdstilsynet är ansvarig myndighet.
 • Socialförsäkring: Som anställd i Sverige kan du utföra tjänster i ett annat EU-land under en 2-årsperiod och fortsätta betala socialförsäkring i Sverige. Under din vistelse i Danmark ska du kunna visa upp ett A1-intyg som intygar att du är täckt av svensk socialförsäkring. Det är Försäkringskassan som avgör om du är täckt av svensk socialförsäkring eller ej. Läs mer på Skatteverkets hemsida och Ditt Europa.

När ska jag betala moms i Danmark?

Etablerat bolag i Danmark:

Ett företag som är etablerat i Danmark och som utför momspliktigt arbete, eller omsätter varor och tjänster i Danmark, ska momsregistreras om omsättningen överstiger 50 000 DKK under en 12-månaders period. Som utgångspunkt är all försäljning av varor och tjänster momspliktig. Standardmomsen är 25%, med vissa undantag. SKAT har en lista på vilka varor och tjänster som är momsbefriade. Du registrerar dig för moms via Erhvervsstyrelsen och redovisar momsen via SKAT.

Ej etablerat bolag i Danmark:

Ett svenskt företag som säljer produkter/tjänster till Danmark behöver ibland momsregistrera sig i Danmark. De främsta skillnaderna gäller om försäljningen sker till verksamheter eller privatpersoner. Naturen av produkten eller tjänsten spelar också roll.

Produkter till företag: För moms på varor som transporteras från ett EU-land till ett annat kan man huvudsakligen använda sig av så kallad omvänd skattskyldighet istället för att momsregistrera sin verksamhet. Köparen måste vara beskattningsbar och ha ett momsregistreringsnummer i Danmark. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Tjänster till företag: För moms på utförda tjänster i Danmark av ett svenskt företag till ett danskt företag kan man huvudsakligen använda sig av så kallad omvänd skattskyldighet istället för att momsregistrera sin verksamhet. Köparen måste vara beskattningsbar och ha ett momsregistreringsnummer i Danmark. Det finns några tjänster som är undantagna från den omvända skattskyldigheten, läs mer om det på Skatteverkets hemsida.

Det finns även andra undantag där man som svensk verksamhet måste momsregistrera sig, exempelvis när man hyr in underleverantörer i samband med att man genomför tjänster i Danmark. För att försäkra er om att ni gör rätt vad gäller momsregistrering, dubbelkolla alltid med de danska myndigheterna innan.

Produkter till privatpersoner: Ett svenskt företag som säljer produkter till privatpersoner i Danmark ska i regel momsregistrera sig i Danmark. Momsregistrering är dock undantaget distansförsäljning/e-handel, där momsregistrering inte krävs förrän försäljningen uppnår det danska tröskelvärdet. Läs mer om detta i vår e-handelsguide.

Tjänster till privatpersoner: Ett svenskt företag som säljer tjänster till privatpersoner i Danmark ska momsregistrera sig i Danmark. Undantaget är distansförsäljning/e-handel. Läs mer om detta i vår e-handelsguide.

Vad krävs för att kunna erbjuda det vanliga betalsättet Dankort i Danmark?

Dankort och VISA Dankort är det vanligaste betalsättet när danska kunder handlar både online och i butiker. Betalningar med Dankort/VISA Dankort görs genom företaget DIBS och för att kunna erbjuda Dankort krävs ett danskt CVR-nummer (organisationsnummer) samt en dansk adress. Ett svenskt företag måste därför registrera en filial eller starta upp ett bolag i Danmark för att kunna ha en Dankortsterminal. Läs mer om Dankort på DIBS hemsida.

Vad finns det för bolagsformer när man vill starta företag i Danmark?

Business Sweden arbetar löpande med att hjälpa svenska företag med att starta företag och etablera närvaro i Danmark och hjälper er praktiskt med att etablera den bolagsform som passar er affärsmodell bäst. Nedan finns exempel på de vanligaste bolagsformerna. Kontakta oss så hjälper vi er med nästa steg in på marknaden.

Filial: Ett svenskt företag kan registrera en filial i Danmark. En filial är en integrerad del av det svenska bolaget och är inte en självständig juridisk person. Ägaren är det svenska aktiebolaget som häftar för filialen. Ingen kapitalinsats eller ledning krävs.

Anpartsselskab (ApS): Liknar ett svenskt privat aktiebolag med 1 eller flera ägare. Kapitalinsatsen är minst DKK 50 000. Ett ApS ska ha en direktion + en eventuell styrelse. Läs mer om ApS på Virks hemsida.

Aktieselskab (A/S): Liknar ett svenskt publikt aktiebolag med 1 eller flera ägare. Kapitalinsatsen är minst DK 500 000. Ett A/S ska ha en direktion + antingen en styrelse eller ett tillsynsråd. Läs mer om A/S på Virks hemsida.

Iværksætterselskab (IVS): En variant på ApS där minst 25% av det årliga överskottet ska överföras till en icke disponibel reserv tills reserven + kapitalet uppgår till minst DKK 50 000. Kapitalinsatsen är DKK 1- 49 999 (endast kontant). Bolagets tillgångar är inte ägarnas, utan bolagets. Ett IVS ska ha en direktion + en eventuell styrelse. Läs mer om IVS på Virks hemsida.

För ApS, A/S och IVS kan revision avsägas om bolaget under två efterföljande år ej överskrider 2 av 3 följande gränsvärden: balansräkning DKK 4 mio.; nettoomsättning DKK 8 mio.; genomsnitt 12 heltidsanställda under räkenskapsåret.

Eftersom samtliga etableringsformer ovan kräver en dansk adress så finns möjligheten att ha er firmaadress hos Business Sweden i Köpenhamn. Vi erbjuder även centrala kontors- och möteslokaler. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vad är bolagsskatten i Danmark?

Bolagsskatten i Danmark är 22% (2017). Anses det att ett svenskt företag, oavsett etablering eller ej, har fast driftställe i Danmark så skall det svenska bolaget betala bolagsskatt.

Vilka kostnader bör jag tänka på när jag anställer någon i Danmark?

Det finns möjlighet att anställa medarbetare i Danmark, oavsett om man har ett registrerat bolag i Danmark eller ej. Det viktigaste vid anställning är att följa de danska lagarna vad gäller avgifter, semesterersättning, pension och försäkring:

 • Arbetsgivaravgift: I Danmark är arbetsgivaravgifterna låga mot Sverige. Den anställde betalar 8% av sin bruttolön i ett s.k. AM-bidrag (Arbejdsmarkedsbidrag) och företaget betalar endast en liten del av den totala arbetsgivaravgiften. I genomsnitt är arbetsgivaravgifterna ca DKK 15 000 per år och heltidsanställd och de olika avgifterna fördelas på 6 olika typer av arbetsgivaravgifter.
 • Socialförsäkring: Kallas Finansieringsbidrag. Betalas av arbetsgivaren och ligger på 1-2%.
 • Semesterersättning: Ligger normalt på 1%. Semester intjänas under kalenderåret 1/1-31/12 och tas ut efterföljande år från den 1/5 till den 30/4 (ferieåret). Detta innebär att en nyanställd kan använda semester från sin arbetsgivare från året innan genom ett Feriekonto.
 • Pension: ATP är en lagstadgad pensionsordning som både arbetsgivare (2/3) och arbetstagare (1/3) betalar till. Företaget betalar normalt 8% i Arbejdsgiverbidrag till pensionsordningen och den anställde betalar 4%.
 • Försäkring: Danska arbetsgivare är skyldiga att teckna en arbetsskadeförsäkring (Arbejdsskadeforsikring) till ett försäkringsbolag. Premien täcker ersättningen till den arbetstagare som råkar ut för en olycka i samband med sitt arbete. Den årliga premien varierar beroende på antal anställda och den bransch som företaget arbetar i. Nivån ligger mellan DKK 1200 – DKK 24000 per anställd. Ju högre olycksrisk, ju högre premie.

Många industrier och branscher har sin egen branschspecifika praxis. 

Vad innebär punktskatten för sockerprodukter och vem är ansvarig att den blir betald?

I Danmark har man infört punktskatt på vissa ”osunda livsmedel” för att kontrollera konsumtionen av dessa. Skatten omfattar flera olika varor, exempelvis choklad, marsipan, nougat, skumgodis, tuggummi, läsk, nötter, mandlar och glass. Vilken lag som träder ikraft beror på vilken vara det handlar om: Chokoladeafgiftsloven (Godis, choklad, tuggummi m.m.), Lov om afgift af konsum-is (Glass) eller Lov om afgift af mineralvand m.v. (Läsk)

Punktskatten baseras för choklad, konfekt, nötter m.m. på vikt (kg) och för glass och läsk efter volym (liter). Det registreras för- och betalas till det danska skatteverket SKAT utifrån följande satser på Skatteministeriets hemsida.

Ansvaret att betala sockerskatten är beroende på huruvida varan tillverkas i Danmark eller importeras från ett annat land. Det är oftast den verksamhet som tillverkar i, eller importerar den punktskattepliktiga varan till, Danmark som har ansvaret att se till att punktskatten betalas. Om ett företag tillverkar eller lagerhåller punktskattepliktiga varor kan de ha varorna på lager utan att betala avgift förrän de säljs för konsumtion. Undantaget detta är privatpersoner som köper varor direkt från en verksamhet i Sverige. I det fallet är privatpersonen ansvarig för att registrera sig för och betala punktskatten.

Man registrerar sig för punkskatten till danska skatteverket SKAT. Här finns en guide på vilka aktörer som ska registreras och betala avgifterna. Även Tax.dk har en översikt av punktskatterna.

Tänk också på att man vid införsel av livsmedel till Danmark ska vara en godkänd livsmedelsimportör hos danska livsmedelsverket Fødevarestyrelsen.

Avgifterna brukar vara inkluderade i priset som slutkonsumenten betalar i danska butiker, vilket innebär att priset på dessa varor oftast blir betydligt dyrare i Danmark än i Sverige. Höga priser på dessa varor är dock något som danska konsumenter är vana vid, precis som svenska kunder är vana vid hög skatt på alkohol och drivmedel.

en bild

Klas Arvidsson

Consultant Consultant
+45 33 36 05 81