Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

RAPPORTER & FAKTA

Business Sweden arbetar kontinuerligt för att tillgodose svenska företags informationsbehov. Vi publicerar löpande nya rapporter och insikter som är aktuella och relevanta för Danmark, Grönland och Island. Materialet är framtaget av Business Swedens samlade expertteam och är utformade i nära samarbete med industrispecialister, svenska och danska företag samt branschorganisationer

AFFÄRSMÖJLIGHETER


En introduktion till den danska marknaden

en bild

Danmark och Sverige har en lång tradition av handelsrelationer och Danmark är Sveriges femte största exportmarknad. En offensiv digitaliseringsstrategi tillsammans med stora investeringar inom områden såsom infrastruktur, energi samt hälsa och sjukvård öppnar upp möjligheter för svenska produkter och tjänster som även är ytterst eftertraktade på marknaden. Läs rapporten här.

 

Möjligheter inom energi

en bildDanmark har gått från ett importberoende till ett nettoexportande land inom energi och har med sitt fokus på att reducera koldioxidutsläppen nått betydligt längre än de flesta andra länder i omställningen av sitt energisystem. Utvecklingen innebär att Danmark är på väg mot en situation där förnybar energi blir kärnan i energisystemet, vilket ställer nya krav på systemets utformning och kräver stora investeringar för att samtidigt säkerställa en säker och konkurrenskraftig energiförsörjning. Den här rapporten ger en överblick över utveckling och investeringar som skapar möjligheter för svenska leverantörer. Läs rapporten här.

 

Möjligheter inom hälso- och sjukvård

en bild

Dansk hälso- och sjukvårdsmarknad är under förändring med stora investeringar inom såväl sjukhusväsende som digitalisering av äldrevården. Danmarks geografiska närhet till Sverige och dess liknande utmaningar inom hälsa och sjukvård innebär stora möjligheter för svenska företag. Den här rapporten ger en introduktion till den danska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Läs rapporten här.Möjligheter inom livsmedel

en bild

Danmark är idag den näst största marknaden för svensk livsmedelsexport. Danskarna tillhör även dem som köper mest ekologiska varor per person i världen. De kommande åren väntas dansk livsmedelsindustri ha en årlig tillväxttakt på i genomsnitt 5 procent. Den här rapporten ger en introduktion till den danska livsmedelsindustrin. Läs rapporten här.

 

 

Rapporter OCH ANALYSER


Förbered dig för en lyckad satsning i Danmark

en bild

Att etablera sig i Danmark är ett viktigt steg i svenska företags expansionsplaner, men kan på flera sätt vara en komplex process med alltifrån kulturkrockar och etableringsformer till punktavgifter man måste tänka på. Business Sweden finns på plats för att stödja ditt företag och säkerställa en framgångsrik etablering. Läs rapporten här.

 

 

Marknadsstatus - Gruvindustrin på Grönland

en bildUnder Grönlands stora landyta gömmer sig en mängd av dessa värdefulla naturresurser. Däremot har den grönländska regeringen länge varit skeptiskt inställd till att utvinna dessa, då en sådan process väntas ha negativa effekter på miljön. Stora sociala problem och hög arbetslöshet har nu fått regeringen att tänka om och de har under de senaste åren tillämpat en proaktiv strategi för att öka intresset hos utländska gruvbolag att investera i den grönländska gruvsektorn. Denna rapport tar upp potentialen i den grönländska gruvindustrin. Läs rapporten här.

 

Lyckas med din e-handel i Danmark

en bildSverige är Danmarks näst största utländska e-handelspartner och danska konsumenter handlar mer och mer online. Tack vare geografisk närhet så är den danska marknaden ett naturligt första steg för svenska e-handlare att påbörja sin internationella expansion. För att lyckas möta danska kundernas förväntningar är det viktigt att förstå deras köpbeteende och vad de prioriterar vid handel online. Denna rapport introducerar dig till hur du som svensk e-handlare kan hålla dig konkurrenskraftig på den danska marknaden. Läs rapporten här.

 

Översikt av den danska Fintechsektorn

en bild

Med ett nationellt fokus på digitalisering och en livfull start-up community är Danmark utnämnt till det näst mest innovativa landet i världen. Ett tätt samarbete mellan offentliga och privata företag, en välutvecklad digital infrastruktur och ett av Europas största ICT-kluster erbjuder unika affärsmöjligheter inom Fintechsektorn. Läs rapporten här.FN-organen i Danmark

en bild

10 FN-organ är representerade i FN-byns byggnad i Danmark och fyra av dessa har sina centrala upphandlingsfunktioner i Köpenhamn. Business Sweden har flera års erfarenhet med att hjälpa svenska företag göra affärer med FN och kan hjälpa ert företag genom upphandlings- och partnerskapsprocesser med FNs olika aktörer. Denna rapport ger en översikt av de viktigaste FN-aktörerna i regionen samt statistik och information om deras olika upphandlingsprocesser. Läs rapporten här.

 


 

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

 
en bild

Mikaela Sundberg

Trade Commissioner (on parental leave) Trade Commissioner, (on parental leave)
+45 20 75 60 80