Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Business Sweden i Filippinerna

en bild
Filippinerna är en ö-nation med 105 miljoner invånare, och har efter Indonesien den näst största befolkningen i Asean. Filippinerna tillhör de mest snabbväxande länderna i världen och ekonomin växer med i genomsnitt 6-7 procent varje år. Ekonomin har växt i 76+ kvartal i följd och uppvisar mycket stabil ekonomisk utveckling med låg inflation, låg arbetslöshet och låga räntor.

Affärsmöjligheterna för svenska företag är stora och många, och finns inom:

 • Lösningar, utrustning, maskiner och material för den tillverkande industrin
 • Infrastrukturlösningar för transport, energi & kraft, vatten, säkerhet och telekom
 • Anläggningsmaskiner
 • Detaljhandel, konsumentprodukter och mat
 • Läkemedel, hälsa och medicinsk utrusning
 • Jordbruksmaskiner och utrustning
 • Tjänster, framförallt inom outsourcing
 • Lokal tillverkning

Likt andra marknader i Sydostasien ses ibland Filippinerna som en högriskmarknad, men vi anser att affärsmöjligheterna är större än dessa risker. Vi rekommenderar företag som är intresserade att etablera sig att först skapa sig en förståelse för marknaden och utarbeta en passande marknadsstrategi. Tålamod och långsiktighet är de absolut viktigaste egenskaperna för framgångsrika svenska företag på marknaden. 

Det finns omkring 40 svenska företag på marknaden varav 20 är större svenska bolag. Många svenska företag har varit etablerade i mer än 20 år och enstaka i 100 år. Vi estimerar den totala svenska omsättningen på marknaden till 4-5 miljarder kronor. Flertalet svenska företag uppvisar tvåsiffrig och lönsam tillväxt.

Business Sweden har lokal närvaro i Filippinerna och har ett nära samarbete med Sveriges Ambassad i Manila och med övriga medlemmar i Team Sweden. Vi har även ett nära samarbete med Asiatiska utvecklingsbanken. Vi är rådgivare till svenska företag, från start-ups till stora och globala företag, i alla steg i deras internationella försäljning. Vi har det lokala nätverket och den lokala expertisen.

 

en bild

Ulf Wennblom

Country Manager Philippines Country Manager , Philippines
+63 917 841 7784
E-post ulf.wennblom@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.