Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Stadstransport

Snabb tillväxt av urbanisering och stor efterfråga för transport i stora urbana områden i Vietnam kräver ett förbättrat nätverk av stadstransport.

Det finns en plan på plats med syfte att förbättra stadstransport i Vietnam som planerar att expandera den nuvarande väg-och kollektivtrafikskapaciteten för att möta framtidens efterfråga. Otillräcklig finansiering och dålig ledning har lett till förseningar i vissa tidigare stadstransportprojekt.

Möjligheter

I Vietnam består det existerande kollektivtrafiksystemet av ett otillräckligt och dåligt sammankopplat nätverk. Kollektivtrafik finns huvudsakligen i stora städer såsom Hanoi, Da Nang och Ho Chi Minh City. Så gott som alla citybussar är icke-BRT eftersom inget BRT-projekt har satts i drift. Vietnam har för tillfället två BRT-system i planeringsfas; Da Nang och Ho Chi Minh City med en total investering på 50 miljoner USD respektive 137 miljoner USD som mestadels är finansierat av Världsbanken.

Regeringen har också definierat några huvudmål för att förbättra järnväg i landet. Nämnvärda projekt är två MRT-system i Hanoi och Ho Chi Minh City som är under uppbyggnad med en total investering på 1.4 miljarder USD respektive 5 miljarder USD. Finansiell support kommer främst från multilaterala och bilaterala finansiärer såsom Världsbanken, Asian Development Bank, Europeiska investeringsbanken, etc.

Regeringen prioriterar att utveckla ett hållbart stadstransportsystem. Eftersom det finns flera ansvariga organ beroende på sektor är det viktigt för utländska investerare att första vilket organ som är ansvarig för de projekt som är av intresse.

Svenska företag såsom Axis Communications, Gunnebo, Icomera och Kapsch Trafficom är aktiva på marknaden men det finns stora outnyttjade möjligheter. Svenska företag bör överväga att investera i PPP-projekt för att ta tillvara på den fulla potentialen som finns i Vietnam.