Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Energi och miljö

Vietnam har en stor reserv av fossila energibränslen (kol, olja, naturgas) och hög potential för förnyelsebara energikällor (biomassa, vind, vattenkraft, etc.). Den starka ekonomiska tillväxten, i synnerhet inom tillverkning, har lett till en hög efterfråga på energi och en ökning av avfall av olika slag.

Marknadsstorlek

Efterfrågan på elektricitet förväntas att fortsättningsvis växa med 11% i genomsnitt under perioden 2011-2020. Under 2014 stod industri och bostäder för 54% respektive 36% av all energiförbrukning inom alla olika sektorer. Det förväntas att Vietnam kommer bli en nettoexportör av energi (kol, olja och gas, etc.) med en årlig tillväxt på ungefär 9%.

Vietnam har ansträngt sig nämnvärt för att öka tillgängligheten av elektricitet i landet. Hushåll utan elektricitet föll från 50% år 1995 till enbart 2% år 2014. I Vietnam är 500kV den huvudsakliga högspänningstransmissionen för det nationella elsystemet. Enligt den nationella planen för elnätsutveckling för perioden 2011-2020, med år 2030 i åtanke, kommer volymen för 500kV-stationer att bli 26 750 MVA för perioden 2016-2020, en ökning från 17 100 MVA från perioden 2011-2015.

Möjligheter

År 2030 förväntas vindkraft att bidra med 6 200 MV medan biomassa förväntas generera 2 000 MV årligen. Enligt utvecklingsplanen för biobränsle från 2015 med visionen satt för år 2025 kommer Vietnam sikta på att producera 1.8 miljoner ton biodiesel och vegetabilisk olja för att möta målet på en femprocentig efterfråga av lokal bensin och olja år 2025.

Avfallsenergi (waste-to-energy) är ett framväxande koncept i Vietnam. Både utländska och lokala företag får bedriva verksamhet inom området i Vietnam utan några restriktioner på utländskt ägarskap. Bränslet som produceras från avfallet får säljas genom det vanliga distributionsnätverket eller alternativt så får kraftproduktionen säljas till det nationella elnätet. I praktiken har regeringen identifierat avfallsenergi som ett nyckelområde med attraktiva incitament för investeringar, skatter och köp av el. Dock ska det tilläggas att det fortfarande saknas ett robust ramverk för hur sektorn ska marknadsföras.

Nyckelaktörer

Energi-och miljösektorn är väldigt reglerad och domineras av statligt ägda företag. Inom energisektorn genererar Vietnam Electricity (EVN) och deras dotterbolag 67% av all electricitet i Vietnam vilket inkluderar alla transmissionsnätverk, operativsystem, distribution och handel. Efter EVN kommer Vietnam Oil & Gas Group (PetroVietnam) med 12% och Vietnam National Coal and Mineral Industries Group (Vinacomin) med 5%.

Inom avfallshantering är det de statligt ägda URENCO och CITENCO som dominierar marknaden, i synnerhet processerna kring avfallsinsamling. Det finns några lokala och privata företag invoverade i insamling och hantering av avfall men de är oftast små och oorganiserade.