Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Tillverkning i Thailand

Thailand är den största tillverkningshubben i Sydostasien för fordon, livsmedel, elektronik och elektronisk utrustning

Tillverkningssektorn bidrar med mer än 40% av Thailands BNP och marknaden är värderad till över 150 miljarder USD. Thailand erbjuder en variation av högpotentiella industrier såsom fordon, elektronik och elektronisk utrustning samt livsmedel. Thailand är den största fordonstillverkaren i Sydostasien med över 1.8 miljoner fordon tillverkade årligen och har en stark lokal värdekedja av komponenter och service. Möjligheter inom tillverkning finns också inom flyg, järnväg, petrokemi och plast.

Ledande svenska teknologiföretag kan stödja Thailand att gå framåt i sin Industry 4.0 inom områden såsom automatisering och produktionseffektivitet

Den thailändska regeringen har planer att utveckla och gå framåt inom tillverkning till Industry 4.0 och att förbättra effektivitet genom data och informationsteknologi samt en högre grad av automatisering. Den föreslagna planen kommer leda till ökad efterfråga på robotar, automatiseringsutrustning och informationsteknologi eller tjänster som höjer produktionseffektivitet, säkerhet och kvalitet som även leder till minskad miljöpåverkan.

Under 2016 importerade Thailand robotar och automatiseringsutrustning till ett värde av 47.3 miljoner USD. För tillfället koncentreras de flest investeringarna till processhantering och ökad produktivitet.

Thailand är också en toppdestination för tillverkning och sourcing av råmaterial. Med sin kostnadseffektiva produktion, strategiska geografiska placering, välutvecklade infrastruktur och skickliga arbetskraft är Thailand ansett som en toppdestination för produktion, både för den lokala marknaden men även som inkörsport till andra marknader i Mekongregionen och Sydostasien.

För att stödja tillväxten inom sektorn har Thailand etablerat industriella zoner med väl utvecklad infrastruktur och även incitament såsom befrielse från importtullar för maskiner och nödvändig material för att stimulera utländska investeringar.