Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Thailand har som mål att bli den digtiala hubben för Sydostasien

Thailand har agressiva planer att digitalisera landet och skapa ett kunskapssamhälle med ökad fokus på ICT och digitala investeringar. Konceptet Digital Thailand och Digital Economy har som mål att transformera Thailand och digitalisera områden såsom infrastruktur, tillverkning, offentlig service, företag och många andra områden. Under 2016 allokerades nästan 600 miljoner USD till myndigheter att modernisera och investera i ICT-teknologi.

Planer för Smart nation och Smart city går framåt med offentliga investeringar inom många områden

Sedan den uppdaterade planen för Smart Thailand 2020 offentliggjordes har den thailändska offentliga sektorn lanserat nya inittiativ för att skapa ett modern och digitaliserat samhälle. Ett av initiativen är att digitalisera den offentliga sektorn med många pågående investeringar inom digitalisering (E-government). Thailand lanserar också många pilotprojekt inom smart city för att främja investeringar inom digitalisering för energi, transport, säkerhet, hälsa och sjukvård men även inom besöksnäring. Ett av de största initiativet är Smart Grid Network som är under utveckling och har en budget på 5.3 miljarder USD.

Ökade investeringar inom Fin Tech och digitala teknologier inom privat sektor

Investeringar inom ICT och digitala teknologier syns inte bara inom offentlig sektor. Den thailändska tillverkningsindustrin, regions största hub för fordon-och elektronikproduktion, ser en tydlig rörelse mot Industry 4.0 med ökad automatisering och användande av IoT-teknologier inom tillverkning.

Fin Tech-sektorn står också högt på agendan för digitalisering för kommersiella banker, telekomleverantörer men även detaljhandeln som försöker moderniseras i ett försök att möta efterfrågan från de digitala thailändska konsumenterna.

Svenska företag bör ha lokal närvaro eller etablera ett starkt partnerskap med thailändska företag

I Thailand pågår en snabb utveckling inom digitala teknologier och för svenska företag med lösningar inom området är det viktigt att nära studera trender och investeringsplaner, både för statligt ägda företag men också inom den privata sektorn. Eftersom det är viktigt att ha folk på plats kommer det vara viktigt för svenska företag att hitta bra partners eller etablera en lokal närvaro i Thailand. Vidare är det viktigt med en djup förståelse om offentlig upphandlingsprocess och kartlägga nyckelintressenter för att bli framgångsrik på den thailändska marknaden.