Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Katastrofhjälp och hantering

Thailand är i stort behov av lösningar inom katastrofhjälp i och med att landet har varit utsatt för större miljökatastrofer de senaste decennierna

Tsunamin 2004 och översvämningar 2011 har ökat medvetenheten om behov för ordentliga lösningar inom katastrofledning i landet. Nästan 800 miljoner USD spenderades på återuppbyggnad av infrastruktur efter översvämingarna 2011, som beräknat ha skadat och kostat den thailändska ekonomin ca 45.7 miljarder USD, där regeringen har ökat sin årliga budget för katastrofförebyggande till 160 miljoner USD. Denna budget kommer användas för infrastruktur, system och lösningar för att skapa ett mer motståndskraftigt land för framtida händelser. Förutom de offentliga utgifterna för lösningar inom kastastrofledning och hantering kommer industriparker och privata företag att öka sina investeringar inom infrastruktur för att stärka och skydda känslig produktion och värdekedjor för framtida händelser.

Innovativa lösningar behövs och svenska företag bör rikta sig in på offentlig sektor såväl som privata aktörer

Att sälja lösningar till offentlig sektor kommer kräva en genomgripande förståelse för upphandlingsprocesser inom offentlig sektor samt deras investeringsplaner och strategiska riktning. Utländska företag inom denna sektor arbetar oftast med starka lokala partners som har ett etablerat nätverk och distributionskanaler. Svenska företag som ska slå sig in inom sektorn kommer också behöva öka medvetenheten för deras lösningar, dels direkt till köpare inom offentlig sektorn och dels till inflytelserika rådgivare.

Investeringar inom den privata sektorn initieras oftas av en grupp företag tillsammans med industriparker och lokala myndigheter. Att rikta in sig på dessa aktörer kommer kräva god förståelse om deras specifika planer och vilka som är de nyckelbeslutsfattare som man behöver ha inflytande på.