Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Thailand

en bild
Thailand är efter Indonesien den största ekonomin i Sydostasien. Med en stor tillverkningsindustri, väl utbyggd infrastruktur samt en växande konsumentmarknad och medelklass gör Thailand till en intressant marknad för svenska företag.

Thailand är Sydostasiens näst största ekonomi, landets BNP är exempelvis större än de närliggande grannarna Vietnam, Kambodja, Myanmar och Laos tillsammans. Sedan början av 1980-talet har Thailand sett en imponerande ekonomisk utveckling med genomsnittlig tillväxt på 5,4 procent. Denna tillväxt har tagit landet från ett jordbrukssamhälle till ett industrialiserat medelinkomstland där tillverkningssektorn bidrar till en betydande del av landets BNP. Andra stora bidragsposter till BNP är turism och jordbruk (särskilt ris och fiskenäring). Thailand är ett exportberoende land och idag utgör export cirka 70 procent av BNP.

Under de senaste fem åren har tillväxten stannat av något i spåren av politisk turbulens, stagnering av den globala ekonomin samt en kraftig översvämning som drabbade landet under hösten 2011. Över en längre tidshorisont har dock Thailands ekonomi alltid stått sig stark. Trots finansiella kriser, politiska demonstrationer och naturkatastrofer har det privata näringslivet oftast klarat sig väl. Detta har lett till att landet i vissa sammanhang fått smeknamnet ”teflon-ekonomin”.

Tillväxtprognoserna för de närmaste åren ser också positiva ut med en estimerad tillväxt på 3,6 procent under 2015 följt av 4,1 procent under 2016. Detta kombinerat med en växande medelklass med starkare köpkraft och högre krav på kvalitetsprodukter gör landet intressant för svenska lösningar. Business Sweden ser affärsmöjligheter för Svenska företag inom medicinteknik, tillverkningsindustri (fordon, hemelektronik och produktion av bearbetade livsmedel), detaljhandel, förnyelsebar energi samt ICT.      

Sverige har en mångårig tradition av handel med Thailand som sträcker sig tillbaka över 100 år och under 2014 exporterade Sverige för cirka 3,9 miljarder kronor till Thailand. Den svenska exporten består huvudsakligen av verkstadsprodukter, då framförallt maskiner och apparater, papper och pappersvaror, samt transportutrustning. Den relativt blygsamma exporten till Thailand gör att det finns stor potential för ökning. Enligt Business Swedens sammanställning har cirka 70 svenska eller Sverigerelaterade företag någon form av närvaro i Thailand.

Importen från Thailand uppgick 2014 till 3,8 miljarder kronor. Av importen utgör livsmedel, datorer, elektronikvaror, optik, motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar de tre största grupperna som står för cirka hälften av importen från Thailand under 2014. Sverige importerar även olika maskiner, kläder, och andra tillverkade varor från Thailand.

Business Sweden har funnits i Thailand sedan 2008 och har, tillsammans med kontoret i Hanoi, ansvar för Mekongregionen (Thailand, Vietnam, Myanmar, Kambodja och Laos). Vårt kontor i Bangkok är centralt beläget nära den svenska ambassaden, och består tillsammans med teamet i Hanoi av tio personer. Under åren har vi byggt ett starkt och framgångsrikt kontaktnät av lokala företagsledare och politiska beslutsfattare i syfte att främja Sveriges konkurrenskraft i regionen.

Business Sweden har mångårig erfarenhet av att stödja svenska företag i Thailand. Tidigare uppdrag har varierat från att identifiera partners för försäljning eller sourcing till marknadsstudier, inträdes- och tillväxtstrategier, intressentanalyser, rådgivning och support vid företagsetablering samt arrangerande av möten med lokala företag och politiska beslutsfattare.

Kontakta oss så berättar vi mer om Thailand som marknad, och hur vi på Business Sweden kan hjälpa er att växa er affär i Thailand.

en bild

Vivianne Gillman

Trade Commissioner Vietnam & Thailand (on parental leave) Bangkok Trade Commissioner Vietnam & Thailand (on parental leave), Bangkok
+66 2 254 8290
en bild

Carl Lindwall

Acting Country Manager/Senior Project Manager Thailand Bangkok Acting Country Manager/Senior Project Manager Thailand, Bangkok
+66 618893045

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.