Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Under

De flesta jordbävningar varar under högst en minut. Skalvet kan förvisso upplevas som skrämmande, men om inget faller ned på er är det egentligen tämligen ofarligt. Försök därför bevara ert lugn.
  1. Om ni befinner er inomhus: skydda huvudet! Sök skydd under t ex ett stadigt bord där ni kan undgå att träffas av nedfallande skåp eller andra föremål. En tom korridor kan också rekommenderas. Flytta er från fönster som kan krossas och förorsaka glassplitter.
  2. Om eld skulle bryta ut: släck den så snart som möjligt. Tänk på faran med el, gasspisar och övriga energikällor. Se till att brandfarliga föremål förvaras på betryggande sätt (det är oftast efterföljande bränder som leder till en större katastrof i samband med en jordbävningsolycka). 
  3. Befinner ni er inomhus så rusa inte ut i panik, utan vänta på ett lägligt tillfälle att lämna bostaden. Ta er ut genom trapphuset. Använd aldrig hiss om en jordbävning ägt rum. 
  4. Öppna om möjligt ytterdörren så att ni snabbt kan lämna bostaden och planera i förväg hur ni enklast ska kunna ta er ut. 
  5. Om ni befinner er utomhus: sök skydd mot nedfallande föremål, ledningsstolpar, etc. En öppen plats kan rekommenderas
  6. Om ni befinner er i en bil: stanna omedelbart vid vägkanten och sitt kvar i bilen. Undvik att parkera på eller under broar/viadukter.