Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Efter

När jordbävningen är över är det i de flesta situationer säkrast att tillsvidare stanna hemma med familjen. Erfarenheten visar att man i krisläge oftast har det lugnast och säkrast i sitt hem och att mer drastiska åtgärder i många fall inte behöver vidtas.

Lyssna i en krissituation alltid på lokala radion för att hålla dig uppdaterad. Radiostationen har sändningar på engelska och sänder i krislägen med jämna mellanrum uppdaterad information. De har också egna generatorer och fortsätter att sända även då elförsörjningen slagits ut. 

- ICRT Taipei FM100,7 Taichung FM 100,1 Kaohsiung FM100,7

Var beredd på ev. efterskalv som kan åstadkomma ytterligare förödelse. Kontrollera att inga bränder utbrutit och undanröj tänkbara brandhärdar. Om gasledningen skadas: öppna fönster och stäng huvudgaskranen. Om el-ledningar skadats: stäng av huvudströmbrytaren

Lämna ett meddelande på ytterdörren om vart ni beger er. Kontakta andra utlänningar på evakueringsplatsen. Undvik användning av bil. Blockerade vägar försvårar räddningsarbetet och leder till förseningar i leverans av olika förnödenheter.

Meddela anhöriga i Sverige och lokalt, samt Business Sweden, via telefon, sms eller e-mail att du/ni är välbehållna. Om ni inte har möjlighet att kontakta anhöriga, arbetsgivare eller Business Sweden, lämna namn och uppgift om er belägenhet till närmaste polismyndighet som kan ha lättare att föra denna information vidare. 

Evakuering

I en allvarlig krissituation kan det bli nödvändigt att evakuera svenska medborgare. Hur evakueringen sker beror på krissituationens omständigheter. Om krissituationen gäller bara en del av Taiwan och förmodas bli kortvarig, kan evakuering ske inom Taiwan. Om krissituationen gäller hela Taiwan kan evakuering ske till ett grannland som anses vara säkert. Om man antar att krissituationen är långvarig kommer evakueringen i första hand att ske med flyg till Sverige. 

Om du bestämmer dig för att resa ut ur Taiwan på egen hand utan hjälp från oss, ber vi dig informera oss eller UD i Stockholm om detta för att i en krissituation undvika onödigt och tidskrävande arbete att lokalisera dig.

Du bör snabbt förflytta dig till den samlingsplats som meddelas. Om inte annat meddelas är detta:

Main entrance (Huvudingången) International Trade Building, 333, Keelung Road, Section 11012 Taipei 

Medför pass, handbagage, filtar, proviant och dricksvatten, men endast om du fått förvarning och hunnit vidta förberedelser t ex inför förestående evakuering. Kom ihåg att det i en sådan situation är viktigast att du själv och din familj kommer till en skyddad plats och inte att du försöker rädda dina tillhörigheter.

Huvudtransportmedel vid en evakuering är flyg. Ett båtalternativ kan också komma ifråga. En evakuering kan tänkas ske till säkrare plats inom Taiwan, till grannland eller till Sverige.

Det åligger var och en att själv betala sina evakueringskostnader. I en brådskande situation löses dock kostnadsfrågan genom att Business Sedens kontor förskotterar kostnaderna. Den enskilde skriver på en betalningsförbindelse vid utresan. 

Om du får meddelande om att Business Swedens kontor/UD i Stockholm rekommenderar att en evakuering skall förberedas, vidtas följande åtgärder:

  1. Packa väskor med oundgänglig utrustning som kan komma att behövas. Märk väskor med namn och innehåll. 
  2. Förbered de åtgärder som måste vidtas för att kunna lämna bostaden. 
  3. Förbered dig för förflyttning till samlingsplats, men bege dig inte dit förrän du fått meddelande om det.