Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Ursprungsdeklaration

För att kunna använda frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea måste varorna har ursprung hos respektive part. För att bevisa för tullmyndigheterna att produkterna har ursprung måste varorna åtföljas av en ursprungsdeklaration.

En ursprungsdeklaration är en särskild lydelse som anges på fakturan eller annat kommersiellt dokument på vilket varorna kan identifieras. Ifall exportsändningens värde understiger 64 000 svenska kronor (6 000 EUR) kan exporören utfärda en ursprungsdeklaration utan tillstånd. Ifall sändningens värde överstiger 64 000 SEK (6 000 EUR) måste exportören ha tillstånd från Tullverket. Ursprungscertifikat EUR.1 går inte att använda i handeln med Sydkorea. 

Ursprungsdeklarationens lydelse i frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea är följande: 

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

på engelska: 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

1) Om ursprungsdeklarationen upprättas av en godkänd exportör måste den godkände exportörens tillståndsnummer anges i detta utrymme. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt.

2) Produkternas ursprung ska anges. Om ursprungsdeklarationen helt eller delvis hänför sig till produkter med ursprung i Ceuta och Melilla, måste exportören klart ange dem i det dokument på vilket deklarationen upprättas med hjälp av symbolen ”CM”.

Exportören som upprättar ursprungsdeklarationen måste vara beredd att närsomhelst, på Tullverkets begäran, uppvisa bevisning för att produkterna uppfyller ursprungsreglerna i avtalet. Bevisningen kan utgöras av en produktionskalkyl eller produktionsbeskrivning alternativt en leverantörsdeklaration.

en bild

Anna Folkesson

Stockholm , Stockholm
+46 8 588 66 339
en bild

Yeonyoon Choi

Consultant Seoul Consultant, Seoul
+82 70 4713 5906