Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Träartiklar

en bild
Skogsnäringen är en av Sveriges basindustrier och Sverige är världens näst största exportör av sågade trävaror. Sydkorea är nettoimportör av trävaror och genom förmånerna i frihandelsavtalet finns det stor potential för svenska företag att ta markandsandelar och öka exporten till Sydkorea.

Träartiklar är bland de varor som inte blev tullfria direkt vid ikraftträdandet av avtalet utan vars tullar succesivt trappas ned. Flertalet träartiklar har blivit tullfria under 2016 och resterande kommer att bli tullfria 2018. Bland de varor som blev tullfria finns olika typer av golvskivor, viss stavlamell och plywoodskivor.

Träartiklar hade innan frihandelsavtalet trädde ikraft tullar på från 0 till 11%, samtliga tullar för trävaror kommer att vara avvecklade från och med 1 juli 2018. För flertalet träartiklar avvecklades tullarna först fullt ut från och med 1 juli i år.

För att kunna använda avtalet och slippa betala tull vid import till Sydkorea måste produkterna ha ursprung inom EU. För att träartiklar ska få ursprung inom EU finns det både regler som innebär att produkten ska ha bytt HS-nummer (de första fyra siffrorna i varukoden/tullkoden) eller att träartiklarna ska ha genomgått en särskild bearbetning (t.ex. hyvling) från icke-ursprungsmaterialet.

Ursprungsreglerna innebär en begränsning av importerat material, d.v.s. material importerat från ett land utanför EU. Material med ursprung inom EU får användas fritt i tillverkningen. Ifall virket kommer från träd som växt och avverkats på svensk mark (eller mark tillhörande annat EU-land) uppfylls ursprungsreglerna oavsett vilken bearbetning som gjorts eftersom råmaterialet har ursprung inom EU. Ifall virket är importerat måste den bearbetning som beskrivs i den tredje kolumnen från vänster vara uppfylld. För exempelvis stavlamell (HS 4412) finns ingen specifik regel utan den regeln som används är den så kallade kapitelregeln för kapitel 44. Kapitelregeln är den regel som inleder varje kapitel (de två första siffrorna i varukoden/tullkoden) i bearbetningslistan. Kapitelregeln gäller i de fall det aktuella HS-numret inte har en särskild regel. För HS 4403 ovan finns det en särskild regel men för HS 4404 saknas det specifik regel och då gäller kapitelregeln för HS 4404. Kapitelregeln för kapitel 44 innebär att den färdiga exportprodukten måste ha ett annat HS-nummer är det importerade insatsmaterialet. Stavlamell kan då tillverkas av importerat obearbetat virke på HS 4403 eftersom det har ett annat HS-nummer än stavlamell som har HS 4412.

en bild

en bild

Anna Folkesson

Senior Adviser - föräldraledig Stockholm Senior Adviser - föräldraledig, Stockholm
+46 8 588 66 339
en bild

Yeonyoon Choi

Project Manager Seoul Project Manager, Seoul
+82 70 4713 5906