Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Mode

en bild
Sydkorea är en av de största konsumentmarknaderna i Asien. De sydkoreanska konsumenterna kännetecknas ofta som medvetna, sofisitikerade och köpkraftiga. Under senare år har skandinavisk mode och design blivit väldigt populärt i Korea vilket innebär stora möjligheter för svenska företag.

Skandinaviskt mode är en produktkategori med särskilt stor potential och konkurrensfördel ifall frihandelsavtalet utnyttjas på korrekt sätt.

För att kunna utnyttja frihandelsavtal krävs det att produkterna som importeras och exporteras har ursprung hos någon av avtalsparterna. Det finns särskilda ursprungsregler till varje frihandelsavtal och dessa finns oftast i en bilaga till frihandelsavtalet, ett så kallat ursprungsprotokoll. Ursprungsprotokollet kan delas upp i två delar: först finns generella regler som gäller för samtliga varor, därefter finns en bilaga med de produktspecifika reglerna. Dessa regler anger vilken bearbetning varje produktkategori måste genomgå för att få ursprung i EU. De generella reglerna berör t.ex. hur varorna kan transporteras från det ena landet till det andra och vilket ursprungsintyg man ska använda.

Produktspecifika regler är uppdelade enligt HS-nummer (de fyra första sifforna i varukoden) och är olika utformade beroende på produkt. Ursprungsreglerna varierar mellan att ha en begränsning av hur stor andel av kostnaden som importerat material kan utgöra i en produkt till att produkten måste ha ändrat karaktär från det importerade materialet och exempelvis bytt HS-nummer från det importerade materialet. Ibland finns det två olika ursprungsregler att välja mellan och i vissa fall måste två kriterier vara uppfyllda för att produkten ska anses ha ursprung. De produktspecifika reglerna kan även variera mellan olika avtal.  

Ursprungsreglerna för textilvaror tillhör de mest restriktiva ursprungsreglerna i frihandelsavtal. Textilvaror och framförallt kläder är därtill traditionellt en produktkategori som drabbas av relativt höga tullar i flertalet länder. I Sydkorea är tullsatsen för textilvaror och kläder mellan 8 % till 13 %. Ifall ursprungsreglerna uppfylls och frihandelsavtalet utnyttjas blir tullsatsen däremot 0 % vid import från EU.

Business Sweden och Kommerskollegium har tillsammans tagit fram den här guiden för att belysa ursprungsreglerna för just tekoindustrin.

Garn

Vid import av garn från ull till Sydkorea från Sverige är tullen på 8 %. Ifall garnet har ursprung inom EU blir tullen 0 %.

Ursprungsreglerna för textilvaror går generellt från att vara relativt okomplicerade till att bli mer och mer krävande. För att garn ska få preferentiellt ursprung inom EU går det att importera exempelvis råsilke eller andra naturfibrer och av detta spinna garn.

I utdraget ur ursprungsprotokollet nedan anges vilket HS-nummer ursprungsregeln gäller för i kolumn 1. Kolumn 2 innehåller information om vilken varugrupp som den aktuella ursprungsregeln gäller för. Kolumn 3 och 4 är ursprungsregler och i det här fallet finns det bara en ursprungsregel och den anges i kolumn 3.

en bildUrklipp från ursprungsreglerna i frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea.

Tyg

Tyg möter en tullsats på 8 %, 10 % eller 13 % vid import till Sydkorea beroende på vilken typ av tyg det är. Ifall tyget har ursprung EU är tullsatsen 0 %. Tyg i sin tur kan tillverkas av importerat garn och fortfarande få preferentiellt ursprung inom EU.

en bildUrklipp från ursprungsreglerna i frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea.

Kläder

Kläder har en tullsats på antingen 8 % eller 13 % vid import till Sydkorea men ifall varorna har ursprung EU utgår ingen tull.

Klädesplagg kan tillverkas från importerat garn och fortfarande anses ha ursprung inom EU. För att få förmånstull enligt frihandelsavtalet går det däremot inte att importera tyg och sy ett klädesplagg utifrån detta. Kläder måste ha genomgått en så kallad tvåstegsbearbetning inom EU, först måste garn ha bearbetats till tyg och därefter tillverkas kläder av tyget. Ifall en t-shirt, som tillverkas genom att två eller flera tygstycken sys ihop, ska få ursprung inom EU och kunna handlas med under frihandelsavtalet krävs att även tyget har ursprung EU.

Ifall du tillverkar kläder och köper tyg från ett land inom EU kan du be om en leverantörsdeklaration och på så vis kunna bevisa att tyget har ursprung inom EU. Läs med om leverantörsdeklaration här.

en bildUrklipp från ursprungsreglerna i frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea.

Toleransregeln

Den allmänna toleransregeln är en regel som tillåter att material som normalt inte får användas enligt ursprungsregeln ändå får användas så länge värdet av det icke-tillåtna materialet inte överstiger en viss procentsats, vanligtvis 10 %, av priset på produkten. Exempelvis ska linjerat papper (HS 4811) tillverkas utifrån material för papperstillverkning enligt kapitel 47. Trots detta kan linjerat papper tillverkas av papp på HS 4802 så länge värdet av materialet på HS 4802 inte överstiger 10 % av kostnaden av det linjerade pappret. Den allmänna toleransregeln går dock inte att tillämpa på textilvaror (kapitel 50-63 i tulltaxan) eftersom den är undantagen i EU:s flesta frihandelsavtal. Det finns istället andra så kallade toleransregler för textilvaror och dessa framgår av de förklarande anmärkningarna till de produktspecifika reglerna i avtalet, exempelvis kan det vara att icke-ursprungstyg får användas så länge det inte överstiger en viss procentandel av klädesplaggets vikt eller att det under vissa omständigheter går att använda icke-ursprungstyg ifall värdet understiger en viss procentandel (lägre än den som används i den allmänna toleransregeln). Dessutom får produkter så som metallknappar och blixtlås användas oavsett värde och vikt.    

Import

Importerat i det här sammanhanget anses vara import från länder utanför EU. Garn, tyg eller vävnad som köps från ett inom EU får användas fritt i tillverkningen så länge garnet, tyget eller vävnaden uppfyller ursprungsreglerna med det land slutprodukten ska exporteras till. För att bevisa att garnet, tyget eller vävnaden uppfyller ursprungsreglerna ska en leverantörsdeklaration användas.

en bild

Anna Folkesson

Senior Adviser - föräldraledig Stockholm Senior Adviser - föräldraledig, Stockholm
+46 8 588 66 339
en bild

Yeonyoon Choi

Project Manager Seoul Project Manager, Seoul
+82 70 4713 5906