Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Medicinteknik

en bild
Sverige har en omfattande export av medicinteknisk utrustning och är konkurrenskraftiga inom sektorn. Sydkorea har en väldigt välutvecklad och modern hälso- och sjukvårdssektor med goda möjligheter för svenska leverantörer av medicinteknik. Marknaden förutspås att öka markant de kommande åren. Mycket på grund av att Sydkorea har världens snabbast åldrande befolkning vilket leder till stora privata och offentliga investeringar.

Innan frihandelsavtalet hade flera typer av medicinteknisk utrustning en tullsats på 8%. Med frihandelsavtalet blev vissa varor tullfria omedelbart och för andra har tullarna sänks under en övergångsperiod. Patientövervakningssystem, ultraljudsskannrar, instrument och apparater för oftalmologiskt bruk och apparatur för angiografi är bland de produkter som blev tullfria sommaren 2016 efter en nedtrappningsperiod på fem år.   

För att kunna använda frihandelsavtalet och utnyttja de sänkta tullarna krävs att produkterna har ursprung inom EU respektive Sydkorea. Ursprungsreglerna i frihandelsavtal finns oftast i en bilaga till frihandelsavtalet, ett så kallat ursprungsprotokoll. Ursprungsprotokollet mellan EU och Sydkorea är uppbyggt med en inledande definition av begreppet ursprungsprodukter och därefter fyra olika bilagor. Definitionen av begreppet ursprungsprodukter gäller samtliga varor och behandlar allt från hur varorna får transporteras mellan EU och Sydkorea till vilket intyg som kan användas vid förtullningen för att bevisa att varorna har ursprung inom EU. Efter den inledande definitionen kommer bilaga I som innehåller förklarande anmärkningar till bilaga II. Bilaga II är kärnan vad gäller bedömningen av en produkts ursprung och innehåller regler om hur mycket bearbetning inom EU som en produkt måste ha genomgått för att klassas som ursprungsprodukt. Bilaga II utgår från exportproduktens HS-nummer (tullnummer). Som exportör söker du reda på din exportprodukts aktuella HS-nummer i listan för att hitta relevant ursprungsregel för produkten. I vissa fall finns det en specifik regel för ett särskilt HS-nummer men ifall det inte finns en specifik regel för din produkts HS-nummer ska du kolla på den så kallade kapitelregeln. Kapitelregeln är den regel som inleder varje nytt kapitel enligt tulltaxan (kapitel är de två första siffrorna i HS-numret). Ett exempel på hur en kapitelregel kan se ut finns nedan (från ursprungsprotokollet mellan EU och Sydkorea).

 en bild

De medicintekniska produkterna som blev tullfria i år (patientövervakningssystem, ultraljudsskannrar, instrument och apparater för oftalmologiskt bruk) återfinns alla inom HS 9018. HS 9018 har ingen specifik ursprungsregel utan kapitelregeln för kapitel 90 blir tillämplig ursprungsregel för de produkterna istället. All begränsning som anges i ursprungsreglerna är på icke-ursprungsmaterial, material med ursprung inom EU får användas till vilken utsträckning som helst men det måste kunna bevisas att produkten har ursprung inom EU och till det används en leverantörsdeklaration (se separat avsnitt till vänster). Kapitelregeln har i det här fallet två alternativ; antingen kan produkten få ursprung genom att den tillverkas av importerat material så länge slutprodukten (d.v.s. den produkt som ska exporteras) har ett annat HS-nummer än det importerade materialet. Eller så får produkten ursprung inom EU så länge som det importerade materialets värde inte utgör mer än 45% av priset på produkten.

Ifall det konstateras att produkten uppfyller ursprungsreglerna kan exportören utfärda en ursprungsdeklaration. 

en bild

Anna Folkesson

Stockholm , Stockholm
+46 8 588 66 339
en bild

Yeonyoon Choi

Consultant Seoul Consultant, Seoul
+82 70 4713 5906