Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Livsmedel

en bild
Livsmedel har traditionellt höga tullar i de flesta länder och Sydkorea är inget undantag. Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea ger europeiska företag en möjlighet att komma in på den sydkoreanska marknaden till en lägre kostnad än utan frihandelsavtal. Sydkoreanska konsumenter tar snabbt till sig nya trender och så även inom mat vilket ger goda möjligheter för svenska matexportörer.

Blåbär, jordgubbar och hallon är bland de produkter som blev tullfria i somras, innan frihandelsavtalet trädde ikraft var bär föremål för en tull på 30% vid import till Sydkorea. Den nya tullsänkningen innebär att svenska företag har möjlighet att konkurrera med sydkoreanska företag på bättre och mer likvärdiga förutsättningar än tidigare. Precis som alla andra produkter måste även livsmedel ha ursprung inom EU för att kunna utnyttja tullättnaderna genom frihandelsavtalet. För många råvaror så som frukt, bär, kött och grönsaker säger ursprungsreglerna att produkterna ska vara helt framställda inom EU för att uppfylla ursprungsregeln. Helt framställd definieras av artikel 4 i ursprungsprotokollet.

en bilden bild

 

För vegetabiliska produkter gäller alltså att de ska ha odlats och skärdats inom EU för att anses ha ursprung. Svenska blåbär som plockas i svenska skogar uppfyller dessa krav. Ifall blåbären innehåller extra tillsatt socker eller andra produkter måste hänsyn tas till ursprungsregeln som är följande:

en bild

Ursprungsregeln anger att all frukt, bär och nötter måste vara helt framställd inom EU och att värdet av använt importerat material ur kapitel 17 (som är socker) inte får överstiga 30% av produktens pris. Socker med ursprung inom EU får användas i hur stor utsträckning som helst. 

en bild

Anna Folkesson

Senior Adviser - föräldraledig Stockholm Senior Adviser - föräldraledig, Stockholm
+46 8 588 66 339
en bild

Yeonyoon Choi

Project Manager Seoul Project Manager, Seoul
+82 70 4713 5906