Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Frihandelsavtal

en bild
Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea trädde i kraft sommaren 2011. Avtalet är ett av de mest moderna som EU någonsin har förhandlat fram och gör det billigare och enklare för de allra flesta svenska företag att exportera till Sydkorea. Avtalet omfattar, förutom tullavveckling och tullnedsättning, tjänstehandel, offentlig upphandling och tekniska handelshinder.

Avtalet innebär att produkter med ursprung i EU kan importeras till Sydkorea med lägre tull eller ingen tull alls. Motsvarande gäller vid import till EU av produkter som har ursprung i Sydkorea. De flesta tullar avvecklades redan på avtalets första dag men vissa produkter omfattas av succesiv nedtrappning av tullen. I dag är 98 % av tullarna på industrivaror avvecklade, bland de tullar som blev helt avvecklade den 1 juli 2016 är exempelvis hudvårdsprodukter, virke och produkter från träindustrin samt olika typer av medicintekniskt utrustning. Ett fåtal produkter, exempelvis ris, kommer inte att bli tullfria  vid export till Sydkorea. 

För jordbruksprodukter i stort innebär frihandelsavtalet en stor liberalisering då endast 2 % av EU:s export till Sydkorea var tullfri innan avtalet trädde ikraft. Idag är 65 % av tullarna för jordbruksvaror avvecklade vid import till Sydkorea. Bland de produkter som blev tullfria 2016 är hallon, olika sorters bakverk och vodka.

Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea är ett modernt avtal och innehåller, förutom tullsänkningar, även exempelvis tjänstehandel, offentlig upphandling och särskilda bestämmelser inom hemelektronik (avtalet avskaffar tredjepartcertifiering för en rad produkter och möjliggör istället användandet av leverantörsförsäkran). 

För mer information om förutsättningarna och regler för olika sektorer, se de olika flikarna. För information och kontaktuppgifter till Business Swedens kontor i Sydkorea, läs här.

en bild

Anna Folkesson

Stockholm , Stockholm
+46 8 588 66 339
en bild

Yeonyoon Choi

Consultant Seoul Consultant, Seoul
+82 70 4713 5906