Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Singapore

en bild
Singapore är ett av Asiens mest utvecklade länder. Det är en finansiell och kommersiell knutpunkt med ett vänligt affärsklimat, vilket gör landet till det naturliga steget in på den asiatiska marknaden. En majoritet av de svenska företag som bedriver verksamhet i Asien har sin bas i Singapore. Landets stora investeringar i smarta städer och urbana lösningar gör Singapore högst intressant för svenska företag och investerare.

Singapore har en BNP per capita som är bland de tre högsta i världen och rankas högt på listan över världens mest konkurrenskraftiga länder. Landet har en årlig tillväxt på cirka 2-4 procent. Singapore är dessutom en av världens mest öppna ekonomier med transparenta och affärsvänliga regelverk, och leder Världsbankens lista över vara det enklaste landet i världen att göra affärer i. Utländska företag erbjuds konkurrenskraftiga villkor och marknaden är en viktig referens och ingång för vidare affärer i Asien.

Drygt 8.000 multinationella företag har sina globala eller regionala huvudkontor i Singapore och omkring 250 svenskrelaterade företag finns på marknaden. En växande köpkraft, åldrande befolkning, urbanisering och krav på högteknologiska och hållbara varor och tjänster leder till ökad efterfrågan för svenska lösningar.

Den politiska ledningen i Singapore satsar mångmiljardbelopp på att förbättra infrastrukturen och bygga världens första smarta land med ICT-lösningar inom bland annat hälso- och sjukvård, transport och mobilitet, logistik, finans och statliga tjänster samt civil säkerhet. Landet är en av Sveriges största exportmarknader i Asien och den största i Sydostasien (ASEAN) med en export på cirka sex miljarder kronor per år. En stadig ökning av Sveriges export till Singapore har skett de senaste åren. Dock visar 2014 års exportsiffror en minskning av exporten med 16 procent, vilket framförallt beror på en nedgång i export av maskiner, apparater, transportmedel och fartyg.

Singapore har en strategisk geografisk position där omkring hälften av all handel till havs passerar sundet utanför landet. Singapore har världens näst största hamn för containertrafik och en av världens största raffinaderikapaciteter. Även flygplatsen är av världsklass med utmärkta förbindelser. Över 70 procent av världens oljeplattformar tillverkas här och landet har också en stor reparationsindustri för fartyg. Singapore har nyligen uttalat en ambitiös vision att bli världens första smarta nation. Det kommer innebära betydande investeringar i allt ifrån ytterligare konnektivitet till avancerade technologiska lösningar och hållbar stadsplanering. 

Business Swedens kontor i Singapore, som även täcker Brunei, har etablerat ett starkt och framgångsrikt kontaktnät av lokala företagsledare och politiska beslutsfattare, och har ett nära samarbete med dessa i syfte att främja Sveriges konkurrenskraft i regionen.

För svenska företag ser vi särskilt goda affärsmöjligheter inom ICT, hälso- och sjukvård, miljöteknik, maritimt/olja och gas, avancerad tillverkning, infrastruktur, utbildning och detaljhandel.

Trots det gynnsamma affärsklimatet kan nyetablerade företag i Singapore stöta på utmaningar i form av HR-frågor kopplade till den åtstramning av utländsk arbetskraft som skett de senaste åren. Rekrytering av personal med särskild spetskompetens och högre ledarskapsförmågor kan vara svårt. Det kan även vara en utmaning att behålla singaporianska anställda en längre tid, på grund av stor mobilitet i personalgruppen. Kostnadsläget för företagande är dessutom högt och det finns rigorösa rapporteringskrav vad gäller ekonomisk redovisning/revision.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om Singapore som exportmarknad, och om hur vi på Business Sweden kan hjälpa ditt företag att nå sin fulla internationella potential.

en bild

Emil Akander

Trade Commissioner Singapore Singapore Trade Commissioner Singapore, Singapore
+65 6235 6170

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.