Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Business Sweden i Nya Zeeland

en bild
Handelsförbindelserna mellan Sverige och Nya Zeeland har en lång tradition och underlättas av ett likartat affärsklimat och umgängeskultur, samt att landet är engelskspråkigt.

En sund ekonomisk situation präglar landet med en stabil tillväxt på 2,5-3 procent de senaste åren och ett åtagande att till början av 2020-talet ha minskat nettostatsskulden till mindre än 20 procent av BNP. Nya Zeeland anses även globalt vara ett säkert land att göra affärer i och rankas högt i World Bank Doing Business i kategorier som ”Ease of doing business” och ”Starting a business”.

Australien och Nya Zeeland har tillsammans 27,5 miljoner invånare, varav 4,5 miljoner i Nya Zeeland. Som en jämförelse har de nordiska länderna tillsammans cirka 26,5 miljoner invånare. Mätt i marknadsandelar är det vår åttonde viktigaste exportmarknad. Om man lägger ihop exporten till Australien och Nya Zeeland så är det endast USA och Kina som utgör större exportmarknader om man tar steget utanför Europa. Den svenska exporten till Nya Zeeland har främst bestått av maskiner, transportmedel, svinkött samt medicinska och farmaceutiska produkter.

Jordbrukssektorn i Nya Zeeland är av särskilt intresse för svenska bolag, eftersom det är en stor industri framförallt för mejeri- och köttprodukter. Nya Zeeland är världsledande inom tillverkning av mejeriprodukter där de står för en tredjedel av den internationella handeln av mejerivaror. En stor tillväxt av marknaden förväntas i och med det globalt ökade behovet av jordbruksproduktion för att tillgodose en population som förutspås öka från sju till nio miljarder till 2050.

Även fiske och skogsbruk är intressanta marknader som utöver jordbruket ligger till grund för Nya Zeelands ekonomi. Skogsindustrin har expanderat kraftigt och företag inom produktion av sågade trävaror och pappersmassa är de största företagen inom landet.

Förhållandena på världsmarknaden har ett stort inflytande på landets ekonomi, då landet är starkt beroende av dess av export. Tack vare den geografiska placeringen med närhet till Asiens växande ekonomier och ett flertal frihandelsavtal, med exempelvis Australien, Kina och Vietnam har landet goda förutsättningar att nå ut på den globala marknaden och dra nytta av denna.

Marknaden i Nya Zeeland hanteras av Business Swedens kontor i Australien. Kontoret har varit verksamt sedan år 1974, består av åtta medarbetare och återfinns i Sydney. Många års arbete i regionen har bidragit till ett starkt och framgångsrikt kontaktnät av lokala företagsledare och politiska beslutsfattare i syfte att främja Sveriges konkurrenskraft.

Kontakta oss så berättar vi mer om Nya Zeeland som exportmarknad och hur vi på Business Sweden kan hjälpa er att utveckla nya eller befintliga affärer i landet.

en bild

Martin Ekberg

Trade Commissioner to Australia Sydney Trade Commissioner to Australia, Sydney
+ 61 2 9262 1077
E-post martin.ekberg@business-sweden.se

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.