Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Kazakstan

en bild
Kazakstan är den största ekonomin i Centralasien med betydande oljereserver och metallfyndigheter samt en stor jordbrukspotential. Landet är det nionde största i världen och har historiskt sett varit en bro mellan Europa och Asien.

Kazakstan har som målsättning att kvalificera sig till listan av de 30 mest utvecklade länderna i världen 2050 och strävar mot att utveckla en mer öppen företagskultur som är attraktiv för internationella företag.

2015 uppgick den svenska exporten till 670 miljoner och bestod i huvudsak av elektronisk utrustning, maskiner, pumpar, pannor, järn och stål, verktyg och annan basutrustning.  Stora svenska företag är aktivt verksamma i Kazakstan och representerade i viktiga sektorer av ekonomin såsom telekommunikation, jordbruk och livsmedelsindustri, gruvdrift, hälso- och sjukvård, transport och energi.

Business Sweden har varit aktiva i Kazakstan sedan 2008 med kontor i huvudstaden Almaty. Kontoret i Almaty har sedan 2015 utvecklats till ett regionalt nav för andra centralasiatiska länder som Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgizistan, Tadzjikistan och Azerbajdzjan.

Under de senaste två åren, har Business Sweden organiserat mer än tio framgångsrika affärsdelegationer till Centralasien och Azerbajdzjan med fokus på de mest lovande sektorerna i regionen, såsom jordbruk, ICT, gruvdrift, avfallshantering, sjukvård, järnväg, olja och gas. Samtliga affärsdelegationer leddes av svenska ambassadörer i samarbete med representanter från Utrikesdepartementet och Business Sweden.

Vi besitter stor lokal kunskap och har etablerat ett betydande nätverk av lokala företag och beslutsfattare, både i den offentliga och privata sektorn, för att främja svenska företags tillväxt i regionen. Business Sweden erbjuder en rad tjänster som syftar till att hjälpa svenska företag att uppnå sin fulla internationell potential.

en bild

Andreas Giallourakis

Market Area Director Africa, Country Manager Kenya Market Area Director Africa, Country Manager Kenya
+254 20 374 9760 +254 20 374 1788

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.