Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Rapporter & fakta

Business Sweden arbetar kontinuerligt för att tillgodose svenska företags informationsbehov. Vi publicerar löpande nya rapporter och insikter som är aktuella och relevanta för att starta företag i Japan och verka på den japanska marknaden. Materialet är framtaget av Business Swedens samlade expertteam och är utformade i nära samarbete med industrispecialister, svenska och japanska företag samt branschorganisationer.
en bild

Japans hälso- och sjukvårdsmarknad är bland värdens största, värderad till 77 respektive 37 miljarder dollar och växer med ungefär 0,5% r...

en bild

Frihandelsavtalet mellan EU och Japan träder i kraft 1 februari 2019. Det är EU:s mest omfattande frihandelsavtal någonsin och ger ökad t...

en bild

Japan står för cirka 12% av den globala spelmarknaden och är hem till flera av de ledande globala spelföretagen. En av de huvudsakliga tr...

en bild

Japan is the world’s third largest economy and Sweden’s third largest export market outside of Europe. Japan and Sweden share a long hist...

en bild

Asia-Pacific (APAC), är hemvist för flera av världens största och snabbast växande ekonomier. Enligt flera makroekonomiska indikatorer fo...

en bild

Ett företag som är närvarande på många marknader kommer bli påverkad av kriser eller stora marknadsskiften regelbundet. Detta är inte en ...

en bild

Japan har en välutvecklad infrastruktur och anses världsledande särskilt inom tågsektorn. Japan har även fortfarande en stor produktionsb...

en bild

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 har Japan tvingats att se över sin energiförsörjning. Landets kärnkraftsreaktorer stoppades som ...

en bild

Japan är världens tredje största ekonomi och konsumentmarknad. Landet visar upp en stark konjunktur och är en fortsatt viktig handelspart...

en bild

Japan är världens tredje största konsumentmarknad efter USA och Kina. Med en befolkning på 127 miljoner finns stark köpkraft på den japan...

en bild

Japan är världens tredje största konsumentmarknad efter USA och Kina. Med en befolkning på 127 miljoner finns stark köpkraft på den japan...

en bild

Japan är världens tredje största konsumentmarknad efter USA och Kina. Med en befolkning på 127 miljoner finns stark köpkraft på den japan...

en bild

En omvärdering av er strategi och organisation i Japan skulle kunna upptäcka nya möjligheter för tillväxt och påverka förutsättningen för...

en bild

Den japanska fordonsindustrin har halkat efter inom utvecklingen av självkörande bilar men har ambitionen att återta ledningen inom de nä...

en bild

Japan har en lång industriell tradition med många stora världsledande industriföretag. Tillverkningsindustrin står för ungefär 19 procent...

en bild

ICT är Japans största industri sett till andel av BNP och svarade för cirka 10,7 procent av BNP år 2010. ICT-sektorn växer snabbare än ek...

en bild

Andelen äldre i förhållande till arbetsför befolkning ökar i snabb takt i Japan vilket innebär ökade hälso- och sjukvårdskostnader. Sveri...

Ladda ner (535,3 KB, pdf)
Visa fler
en bild

Petter Sund

Team Leader Customer Group Industrials Team Leader Customer Group Industrials
+46 73 805 14 17

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.