Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Utnyttja frihandelsavtalet mellan EU och Japan för ökad konkurrenskraft

en bild
Frihandelsavtalet mellan EU och Japan träder i kraft 1 februari 2019. Det är EU:s mest omfattande frihandelsavtal någonsin och ger ökad tillgång till den japanska marknaden med 127 miljoner konsumenter. Svenska företag bör förbereda sig för att utnyttja avtalet för konkurrensfördelar. Initialt är de mest konkreta vinsterna sänkta importtullar, däremot finns den största potentialen inom borttagandet av icke-tariffära handelshinder, ökat standardiseringssamarbete samt mer tillträde till offentliga upphandlingar. För att till fullo utnyttja dessa fördelar krävs fortsatt arbete över tid.

Det mest konkreta resultatet av frihandelsavtalet är att cirka 91% av importtullarna kommer att tas bort när avtalet blir preliminärt. Vissa importtullar kommer att helt tas bort från dag ett, medan andra importtullar gradvis kommer att tas bort t.ex. över 5, 10 eller 15 år. För de flesta produktgrupper, särskilt industrivaror, är dock tullarna redan i dagsläget generellt låga och utgör inget särskilt handelshinder. För de flesta svenska företag som handlar med Japan kommer det att finnas en konkret men begränsad positiv effekt av borttagna tullar.

För industrivaror är icke-tariffära hinder av större betydelse än tullsänkningar, såsom förenklad importprocedur, ökat samarbete kring tekniska standarder och sänkt tröskel för att delta i offentlig upphandling. Dessa aspekter är inte minst viktiga för små och medelstora företag.

Europeiska kommissionen uppskattar att avtalet kommer att öka EU:s export till Japan med 16-24%, och i synnerhet inom förädlade livsmedel med upp till 170-180%. Enligt Europeiska kommissionen kommer avtalet att vara särskilt fördelaktigt för vissa industrisektorer. läkemedel, medicintekniska produkter, mat och dryck, motorfordon och transportutrustning.

Genomförandet av avtalet
Det är viktigt för företag att fullt ut förstå avtalet och förbereda införandet för att kunna dra fördel av det. Tullsänkningar finns tydligt beskrivna per produktkod. För icke-tariffära hinder och tekniska handelshinder återstår det ett arbete att se till att avtalet implementeras till fullo. Det här är en pågående process och europeiska företag, myndigheter och andra intressenter behöver kontinuerligt arbeta med avtalet och övervaka processen för att säkerställa borttagandet av icke-tariffära hinder. En del av detta är givetvis att svenska företag regelbundet ska rapportera handelshinder när de uppstår genom de svenska utlandsmyndigheterna, Business Sweden, branschorganisationer eller European Business Council i Japan.

Om Business Sweden Japan
Business Sweden i Tokyo och i Stockholm övervakar frihandelsavtalet mellan EU och Japan noggrant. Vi tillhandahåller kontinuerligt handelsrelaterad rådgivning till svenska företag. Kontakta oss för mer information.

Se följande praktiska guide för att utnyttja avtalet. Mer information finns också i Frihandelsguiden.

Mer information om frihandelsavtalet mellan EU och Japan från Europeiska kommissionen hittar du här

Mer information om frihandelsavtalet från Kommerskollegium hittar du här

en bild

Carl Norsten

Consultant Tokyo Consultant, Tokyo
+81 3 5562 5020
en bild

Anna Folkesson

Senior Adviser - föräldraledig Stockholm Senior Adviser - föräldraledig, Stockholm
+46 8 588 66 339