Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Japan

en bild
Japan, världens tredje största ekonomi och Sveriges näst största exportmarknad i Asien, är en fortsatt högintressant marknad för svenska företag, inte minst som ett led i bredare strategier i Asien.

Japans regering genomför en ambitiös reformagenda som sträcker sig över en rad områden, alltifrån en förändrad energi- och jordbrukspolitik till att lösa de utmaningar som kommer med en åldrande befolkning och att möjliggöra ökat deltagande av kvinnor i arbetslivet. Efter en lång period av ekonomisk stagnation är de japanska företagen försiktigt positiva till sin hemmamarknad. Japan har en enorm tillverkningsindustri och stora investeringar genomförs för att höja den internationella konkurrenskraften. Därutöver prioriterar den japanska regeringen energieffektivisering och miljöteknik sedan naturkatastrofen 2011.

Det finns idag cirka 1500 svenska företag som bedriver handel med Japan, varav ungefär 150 bolag är etablerade på den japanska marknaden. Under 2018 exporterade svenska företag till Japan för omkring 22 miljarder kronor, vilket gör Japan till Sveriges näst största handelspartner i Asien efter Kina. Business Sweden har bedrivit verksamhet i Tokyo sedan 1972. Under åren har vi byggt upp ett brett kontaktnät och marknadskännedom vilket möjliggör ett effektivt främjande av svenska företag i Japan och för att attrahera japanska investeringar till Sverige.

En studie nyligen utförd av Business Sweden som undersökte de svenska företagens syn på det japanska affärsklimatet visade på en övervägande positiv syn på marknadsutvecklingen i Japan. Majoriteten av de svenska företagen har förbättrat både sitt finansiella resultat och sina marknadsandelar i Japan under 2018. Dessutom kommer de fortsätta att utöka sitt engagemang och sina investeringar på marknaden.

Eftersom de japanska företagen ställs inför en ökad internationell konkurrens så är det många av dem som frågar sig vad Japan kan lära sig av Sverige vad gäller nya innovationer, affärsmodeller och internationell framgång. Fler japanska företag välkomnar samarbeten med utländska företag. Att etablera samarbeten med japanska företag i Japan kan även vara betydelsefullt för affärer på andra marknader i Asien.

Japan erbjuder stor potential inom de flesta segment om man som företag kan erbjuda en marknadsledande produkt eller tjänst. Andelen äldre i förhållande till arbetsför befolkning ökar i snabb takt vilket innebär ökade hälso- och sjukvårdskostnader. Sverige ses som ett föregångsland och svenska lösningar har mycket gott renommé. Den japanska ICT-marknaden är stor och benämns av den japanska regeringen som kritisk för att stimulera den japanska ekonomin. Här finns stora möjligheter för svenska företag med banbrytande lösningar och tjänster. Med 127 miljoner invånare är Japan även en mycket stor och köpstark marknad, och efterfrågan på nya märken och produkter är konstant hög och intresset för skandinavisk design och mode är stort. Detta gör Japan till en särskilt intressant marknad inom sektorer såsom hälso- och sjukvårdsektorn, information- och telekommunikationssektorn, konsumentprodukter samt maskin- och tillverkningsindustrin.

Kontakta oss så berättar vi mer om Japan och hur vi på Business Sweden kan hjälpa till med rådgivning, marknadsanalyser, kontakter och annat som kan underlätta framgång i Japan.

Case

Show more cases
en bild

Carsten Grönblad

Trade Commissioner Japan Tokyo Trade Commissioner Japan, Tokyo

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.