Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Indonesien

en bild
Indonesien är den största ekonomin i en av världens mest dynamiska regioner – Sydostasien. År 2030 kommer Indonesien ha närmare 300 miljoner invånare och vara världens sjunde största ekonomi.

Indonesien är idag ett land med 255 miljoner invånare utspridda över ett örike bestående av 17 500 öar. Den snabbt ökande köpkraften, den tekniksmarta befolkningen och landets massiva infrastrukturinvesteringar skapar stora affärsmöjligheter för svenska företag inom en rad olika branscher. Sedan Ericsson etablerade sig i landet 1907 har många andra svenska företag följt efter. Idag är runt 80 företag med svenskanknytning aktiva i Indonesien – och många fler intresserade av denna stora och högintressanta marknad. I tillägg till etablerade svenska företag finns också ett stort antal indonesiska företag som representerar svenska produkter och teknologier.

Intressant fakta om Indonesien:

  • 255 miljoner invånare, världens fjärde största befolkning
  • Indonesien kommer år 2030 vara världens sjunde största ekonomi
  • År 2030 kommer landets medelklass bestå av 135 miljoner invånare, mer än något annat utvecklingsland i världen förutom Kina och Indien
  • Privat konsumtion utgör 60 procent av landets samlade BNP, ett av huvudskälen till att många utländska företag etablerar sig och investerar i Indonesien
  • 50 procent av landets befolkning är under 30 år

Business Sweden stöttar svenska företag med marknadsanalyser, partnersökningar och erbjuder rådgivning för att utveckla strategier för att etablera sig och växa i Indonesien. För att stötta en tids- och kostnadseffektiv etablering erbjuder vi även nyckelfärdiga lösningar så som kontorslokaler, rekrytering av nyckelpersoner, bokföring och administration.

Indonesien är en marknad där kontaktnätet är viktigt för att bygga förtroende och göra affärer. Business Swedens medarbetare har mycket goda kontakter inom både den offentliga och privata sektorn, samtidigt som varumärket Sverige och anknytningen till svenska ambassaden öppnar många dörrar i vårt dagliga arbete. Byråkratin är en av de största utmaningarna för svenska företag i Indonesien och många administrativa processer är mer tidskrävande än i andra länder. Tack vare Business Swedens långa erfarenhet på marknaden har vi kompetens att stödja och underlätta många av dessa utmaningar för svenska företag.

Kontakta oss så berättar vi mer om Indonesien som exportmarknad, och hur vi på Business Sweden kan hjälpa till i ert arbete med att undersöka marknadspotentialen, finna rätt distributionskanaler på marknaden och/eller utveckla era befintliga affärer i landet.

en bild

Erik Odar

Trade Commissioner, Jakarta Jakarta Trade Commissioner, Jakarta, Jakarta
+62 812 1956 0226

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.