Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

RAPPORTER & FAKTA

en bild

Avfall till energi-metoden i Sverige eliminerar inte bara de höga kostnaderna av att använda fossila bränslen, men genererar också en årl...

en bild

Asia-Pacific (APAC), är hemvist för flera av världens största och snabbast växande ekonomier. Enligt flera makroekonomiska indikatorer fo...

en bild

Ett företag som är närvarande på många marknader kommer bli påverkad av kriser eller stora marknadsskiften regelbundet. Detta är inte en ...

en bild

Pakistans ekonomi har utvecklats positivt under de senaste decenniet och den goda tillväxten ser ut att fortsätta tack vare ett antal fak...

en bild

Sweden-India Business Guide ges ut i samarbete med svenska ambassaden i Delhi, generalkonsulatet i Mumbai, handelskammaren i Indien och B...

en bild

Business Climate Survey är en årlig undersökning av svenska företags inställning till affärsklimatet i Indien. Årets upplaga består av in...

en bild

Indien har påbörjat den största skattereformen sedan självständigheten 1947. Målet med reformen är att skapa en enhetlig momsregel mellan...

en bild

Sydasien är ett etablerat nav för textil- och konfektionsindustrin. Sydasiatiska länder erbjuder möjligheter för outsourcing och upphandl...

en bild

Business Sweden har genomfört en studie om affärsmöjligheter för små och medelstora företag i Kina och Indien. Drygt 20 framgångsrika för...

en bild

Indien fortsätter ligga högt på listan över platser att förlägga extern leverans av IT-tjänster, alltifrån infrastruktur till applikation...

en bild

Indiska konsumenter spenderar idag 7-8 miljarder dollar per år i butiker på nätet. Sektorn har haft en exponentiell tillväxt och har mogn...

en bild

Med omfattande malmfyndigheter har Indien blivit en framstående global aktör inom produktion av basmetaller. Växande efterfrågan från for...

en bild

Med god tillgång och outnyttjad potential är Indien en framväxande marknad för solenergi. Modern teknik introduceras i landet för att upp...

en bild

Urbanisering, utbyggd infrastruktur och ökat antal kommersiella fastigheter är faktorer som stimulerar VVS och luftbehandlingsmarknaden i...

en bild

Den indiska industrin för fordonskomponenter har haft en stadig tillväxt under de senaste åren. Tillväxten kan härledas till en stark slu...

en bild

Indien är en av världens största och mest komplexa marknader vilket kräver särskild fokus och tid för en lyckad etablering. Ett bra distr...

en bild

Indien är en av de största producenterna av spannmål i världen. Landet hade även den största årliga tillväxten av jordbruksprodukter unde...

en bild

I takt med Indiens utveckling växer den inhemska energisektorn snabbt. Kol och andra traditionella energikällor dominerar fortfarande men...

en bild

Indien har omfattande mineralresurser, framförallt järn, koppar och bauxit, och gruvsektorn har stor potential. Gruvindustrin kan driva e...

en bild

Detaljhandeln i Indien är en annan bransch som växer snabbt tillsammans med utvecklingen av landet. Branschen går från den traditionella ...

en bild

Anders Wickberg

Trade Commissioner to India New Delhi Trade Commissioner to India, New Delhi
+ 91 (0)11 4606 7108