Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Marknadsaktiviteter 2018

Business Sweden i Indien har identifierat ett antal områden där vi valt att fokusera våra marknadsaktiviteter.

 

Life Science and Healthcare

Sweden India Life Science and Healthcare Platform är en sammanslagning av den svenska modellen för hälsa och sjukvård, Symbiocare – Health by Sweden, och indisk best practise. Målet med plattformen är att stärka existerande och utveckla nya samarbeten inom hälso- och sjukvårdssektorn för att öka affärsmöjligheterna för svenska företag och likaså svensk export till Indien. Plattformen fungerar som en viktig länk mellan de olika aktörerna i det svenska och indiska sjukvårdssystemet. 

Vill du veta mer, kontakta Amrit Hinduja.

Education

Med en snabbt växande befolkning och en medelålder på 28 år ökar behovet av utbildad arbetskraft. Sverige erbjuder konkurrenskraftig högre utbildning som väl matchar Indiens behov inom många områden som t.ex. IT, medicin, matematik, företagande och teknik. Sweden Education Days är ett initiativ som syftar till att marknadsföra Sverige som en världsledande utbildningsdestination och ett centrum för innovation. Plattformen startade 2012 och är ett samarbete mellan Business Sweden, Svenska Institutet och ett flertal svenska universitet och högskolor. 

Vill du veta mer, kontakta Amrit Hinduja.

Clean and Green India

Indien och Sverige delar behoven av innovation, ökad konkurrenskraft och att möta de växande kraven i en mer energi- och resursbegränsad värld. India Sweden Innovations’ Accelerator är en satsning som riktar sig till små och medelstora företag som fokuserar på förnybar energi och energieffektivitet. Business Sweden arbetar i nära samarbete med svenska Energimyndigheten för att främja och marknadsföra svenska lösningar inom området. Plattformen syftar därmed till att öka affärsmöjligheterna för svenska företag och svensk export genom att öppna dörren till nyckelintressenter inom sektorn, skapa förståelse för affärskuturen och nå ut till nya kunder och partners i landet. Läs mer om Innovations' Accelerator här.

Vill du veta mer, kontakta Pawan Tahlani.

Smart Cities

 Indien satsar stort inom stadsutveckling och ska bygga 100 så kallade Smart Cities. Sverige har en lång tradition av att arbeta med miljöfrågor och hållbarhet, vilket bidrog till skapandet av ett samarbetsavtal (Memorandum of Understanding) mellan Sverige och Indien inom hållbar stadsutveckling 2015. Inom ramen för Sweden India Smart Cities Platform matchas svenska företags expertis med affärsmöjligheter och behov på den indiska marknaden. 

Vill du veta mer, kontakta Anjali Bhola.

Make in India

Make in India är ett program som syftar till att underlätta för investeringar och främja tillverkningssektorn i Indien. Programmet fokuserar på 25 utvalda sektorer inom allt från textilier till kemikalier, IT, mat och stål. Sveriges starka tradition inom tillverkning och utveckling av tillverkningsprocesser skapar goda förutsättningar för att svenska företag ska lyckas på den indiska marknaden. Inom ramen för Make in India arbetar Business Sweden med att hjälpa svenska företag att etablera och utveckla sin affär och export, sätta upp tillverkning, CSR-frågor, hitta kunder och partners. Business Sweden hjälper även med att förstå tullregler och handelsavtal, samt med eventuella skatter i Indien som t ex. moms, produktionsskatt och löneskatt. 

Vill du veta mer, kontakta Parul Gupta.

en bild

Amrit Hinduja

Senior Project Manager Bangalore Senior Project Manager, Bangalore
+91 (0)80 4152 9106
en bild

Pawan Tahlani

Senior Project Manager New Delhi Senior Project Manager, New Delhi
+ 91 (0)11 4606 7104
en bild

Anjali Bhola

Project Manager New Delhi Project Manager, New Delhi
+ 91 (0)11 4606 7103
en bild

Parul Gupta

Project Manager New Delhi Project Manager, New Delhi
+91 (0)11 4606 7106