Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Affärskultur i Indien

Indien är ett land som borde betraktas som en kontinent – dess geografiska storlek och enorma befolkning gör kulturen till varierande och komplex. Det är därför svårt att dra några generella slutsatser om människors beteenden i affärslivet. Affärskulturen är till hög utsträckning situations- och individberoende, vilket skapar en högre komplexitet än i länder som till exempel Sverige, Tyskland eller Storbritannien. För att lyckas med affärer i Indien är det därför avgörande att ha väl kännedom om affärkulturen; hur den skiljer sig mellan olika delar av landet och hur den påverkas av kultur, religion och socioekonomiska faktorer.

Språk och kommunikation 

Engelska är ett av Indiens officiella språk och används i stor utsträckning i affärslivet. Hindi talas som förstaspråk av 30 procent av befolkningen. Förutom engelska och hindi har Indien ytterligare 19 officiella språk och sammanlagt 325 olika språk erkända som existerande i landet. Det indiska sättet att kommunicera är mer indirekt än det svenska. Negativa besked förmedlas ofta på ett inlindat och artigt sätt, oenighet eller en avböjd förfrågan besvaras vanligen med ”jag ska försöka”, ”vi får se” eller ”möjligen” istället för ”nej”.

Tilltala din motpart med Mr/Mrs/Ms följt av efternamn, såvida inte annan titel som Dr är tillämplig. Titlar är viktiga i Indien och ska anges på brittisk engelska. Affärsförhandlingarna är vanligtvis omständliga och tar tid. Om inte vd:n eller annan senior beslutsfattare är närvarande vid förhandlingarna kan de antas vara på ett tidigt stadium och man kan då inte förvänta sig ett påskrivet avtal i sittande möte. Det är därför viktigt att visa tålamod och hålla tillbaka eventuell frustration över de i regel långa processerna.

Relationer

Indien har en utpräglat kollektivistisk kultur vilket tar sig flera uttryck. Relationer är centrala även i affärslivet och för indier är det viktigt att lära känna och lita på partnern man ska göra affärer med. Relationerna skapas genom återkommande möten och för att bli framgångsrik med sina affärer i Indien krävs uthållighet och synlighet; det räcker inte med att sköta affärerna på avstånd utan det krävs regelbunden närvaro och återkommande kontakt.

Hierarki

Den indiska affärskulturen är betydligt mer hierarkisk än den svenska vilket är påtagligt i såväl sociala som affärsmässiga sammanhang. Detta har sitt ursprung i hinduismen och kastsystemen som – även om det märks av mindre i det moderna Indien – fortfarande har påverkan på sociala strukturer, status, roller och arbetsuppgifter. Organisationer är utpräglat toppstyrda där beslut alltid fattas på högsta nivå och kommunikationen i regel bara sker en väg. Det är rekommenderat att mötas på samma hierarkiska nivå som den indiska motparten – om inte högre. I och med det mer hieratiska arbetssättet så kan det vara svårare att få kontakt med och boka in möten med beslutsfattare, varför tålamod och noggranna analyser om vem man ska initiera kontakt med är viktigt.

Flexibilitet

I Indien sker det konstanta förändringar i planer och scheman och det är inte ovanligt att möten inte börjar på utsatt tid. Tid är ett flytande begrepp och man har en väldigt kort planeringshorisont. När man bokar möten är det viktigt att (dubbel)bekräfta och vara beredd på förändringar i sista minuten. Att ha en hög flexibilitet är en givande förutsättning för att lyckas i det indiska affärslivet.

Business Sweden spelar en viktig roll för svenska företag på den indiska marknaden både innan, under och efter affärer då en god förståelse för affärskulturen och marknaden är en avgörande faktor. Vi tar ofta en aktiv roll i kommunikationen mellan svenska företag och indiska organisationer i både den privata och publika sektorn, vilket minskar risken för missförstånd, samt ökar effektiviteten och kvaliteten.