Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Australien

en bild
Australien är "Sveriges mest avlägsna närmarknad" och vår fjärde största exportmarknad utanför Europa. Den starka ekonomin, ett likartat affärsklimat och den stora gruvindustrin i Australien gör landet särskilt intressant för svenska företag.

Handelsförbindelsen mellan Sverige och Australien har en lång tradition och underlättas av att Australien har ett liknande affärsklimat och umgängeskultur samt är engelskspråkigt. Detta, i kombination med att Sverige och svenska företag har ett gott rykte i Australien, gör att många svenska företag lyckas väl med sin närvaro här. Idag finns fler än 150 dotterbolag på plats samt närmre 500 bolag som gör affärer här via exempelvis lokala partners och distributörer. Det går bra för den svenska varuexporten till Australien som under 2017 överskred 15 miljarder kronor.

Australiens ekonomi har under många år varit stark med en tillväxt på 2-3 procent per år. Under imponerande 27 år har den växt utan recession, vilket är rekord för ett utvecklat land. Ekonomin förutspås fortsätta växa med en hög tillväxttakt de kommande åren. 

Business Sweden har varit verksam i Australien sedan år 1974 och ansvarar för Nya Zeeland och Stilla Havsöarna. Kontoret består av åtta medarbetare och återfinns i Sydney. Många års arbete i regionen har bidragit till ett starkt och framgångsrikt kontaktnät av lokala företagsledare och politiska beslutsfattare i syfte att främja Sveriges konkurrenskraft.

Australien erbjuder affärsmöjligheter inom många olika branscher. För svenska bolag ser vi särskilt goda möjligheter inom gruvindustrin, olja & gas, medicinteknik, livsmedelsindustrin, agtech, försvars- och säkerhetsutrustning samt e-handel.

Den enskilt viktigaste industrin för Australien är idag gruvindustrin. Landet har cirka 400 aktiva gruvor och är världens största producent av bauxit/aluminium och en av världens fem största producenterna av järnmalm, zink, guld, uranium, nickel, kol, diamanter och koppar. Inom olja & gas genomgår framförallt gasutvinning (onshore/offshore) en enorm tillväxt där Australien förväntas bli världens största producent av LNG (flytande naturgas). Svenska företag inom medicinteknik har ett mycket gott rykte i Australien. Landets enorma avstånd öppnar även upp mycket möjligheter för svenska digitala hälsobolag som kan underlätta och effektivisera arbetet över distanserna. Jordbruk och livsmedelsindustrin är den största tillverkande sektorn i Australien och landet är idag den fjärde största exportören av mejeriprodukter i världen och en av de tio största tillverkarna av ull, bomull, kött, vete och mandlar. Genomsnittsfarmen i Australien är mer än 100 gånger större än i Sverige och innovativa lösningar och agtech blir viktigare och viktigare inom industrin För Australien har försvaret alltid varit högt prioriterat och Australien är den fjärde största vapenimportören i världen. Australien har länge varit en viktig kund för svenska bolag inom försvarsindustrin.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer om Australien som exportmarknad, och hur vi på Business Sweden kan hjälpa till i ert arbete. Vi stöttar dig i allt från marknads- och försäljningsstrategier kring hur ditt företag kan växa sin försäljning på bästa sätt, såväl organiskt som strukturellt, till handfast stöd i form av kapacitet för att öka försäljningen. Det kan också handla om att etablera och hantera effektiva distributörsnätverk och att snabbt bygga upp en säljorganisation. 

en bild

Martin Ekberg

Trade Commissioner to Australia Sydney Trade Commissioner to Australia, Sydney
+ 61 2 9262 1077

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.