Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Affärsmöjligheter i Argentina

Under flera decennier så har Argentina haft en blygsam ekonomisk utveckling. Detta har berott på att landet delvis har varit utestängt från övriga världen genom höga tullar och ett dåligt investeringsklimat. Detta håller på att förändras. Sedan Mauricio Macri kom till makten i slutet av 2015 har landet gradvis öppnat upp sig till omvärlden och har återigen tillgång till utländsk kapital, vilket var kraftigt begränsat under Kirchners administration. På grund av den tidigare regeringens undermåliga ekonomiska politik har tillväxten varit trög sedan finanskrisen och Argentinas produktivitetsutveckling har stagnerat. Ett förbättrat företagsklimat samt bättre tillgång till utländsk kapital och utländska marknader under den nya regeringen kommer sannolikt att öka Argentinas handel med omvärlden och förbättra möjligheterna för utländska företag i landet.

Energi

En av de sektorer som har mottagit de största utländska investeringarna efter att Macri kom till makten är energisektorn. År av underinvesteringar hade lämnat Latinamerikas tredje största kraftmarknad i ett mycket dåligt tillstånd där strömavbrott har plågat landet och huvudstaden i synnerhet under det senaste decenniet. Med hjälp av utländska investeringar håller detta problem på att avhjälpas och energiproduktionen växer. Den pågående reformplanen för att locka utländska investeringar till landet har också återuppväckt planerna på att öka produktionen förnybar energi. Argentinas regering planerar att öka elproduktionen från förnyelsebara energikällor från nuvarande 8% till 20% år 2025. Ett aktionsprogram som heter RenovAr har varit det främsta sättet att finansiera projekt främst inom vind- och solkraft, men även för projekt som rör biogas och småskalig vattenkraft. Totalt adderas ytterligare 3,5 GW av produktionskapacitet som en del av programmet, där antalet aktiva projekt beräknas öka med 93% år 2018.

infrastruktur

Argentina ökar också sina investeringar i infrastruktur och där det förväntas att cirka 6% av landets BNP kommer investeras årligen de kommande åren. Majoriteten av stora projekt i landet är offentliga-privata partnerskap. Planerade investeringar på kort- och medellång sikt uppgår till mer än 60 miljarder USD, vilket inkluderar federal infrastruktur, inklusive vatten- och sanitetsarbeten, bevattningssystem etc. Investeringar på 1,2 miljarder dollar behövs för att förbättra 17 flygplatser. Ytterligare 425 miljoner USD förväntas investeras i projekt som syftar till att förbättra kapacitetsutbyggnaden i landets hamnar.

Tillverknings- och processindustrier

Argentina har en av de mest diversifierade industrisektorerna i Latinamerika och landet har en av de ledande tillverkningsindustrierna i Sydamerika. Produktionen är till stor del koncentrerad till de tre största städerna, Buenos Aires, Cordoba och Rosario. Bilindustrin är en nyckelsektor med en stor produktion av framförallt lätta fordon där General Motors räknar med sig att de kommer att producera en halv miljon fordon i Argentina under 2018. Andra aktörer som Volkswagen satsar också mycket på marknaden och de planerar att investera drygt 600 miljarder USD i sina fabriker i landet under de närmaste åren. Landet är också en betydande aktör inom flera processindustrier där livsmedelsbearbetning, massa och papper, kemikalietillverkning samt cementproduktion är viktiga sektorer. När den Argentinska ekonomin öppnas upp ytterligare de kommande åren kommer det att krävas stora investeringar i förbättrad produktivitet för att landets industrier skall vara konkurrenskraftiga på en global marknad.

Olja och gas

Olja och gas är den sektor som har fått ta emot de största investeringarna de senaste åren. Argentina har de fjärde största tekniskt användbara reserverna av skifferolja och de näst största reserverna av skiffergas i världen. Den nya administrationen förväntar sig att det kommer att finnas investeringsmöjligheter värda 20 miljarder dollar per år olje- och gasprojekt, inklusive vidareutveckling av Vaca Muerta-fyndigheten, en av de största i världen. Förbättringar i Argentinas finanspolitik kommer att förbättra möjligheterna för en ökad prospektering på medellång- och lång sikt.

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.