Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Studier & Industrifakta

Business Sweden arbetar kontinuerligt för att tillgodose svenska företags informationsbehov. Vi publicerar löpande nya rapporter och insikter som är aktuella och relevanta för att starta företag i USA och verka på den amerikanska marknaden. Materialet är framtaget av Business Swedens samlade expertteam och är utformade i nära samarbete med industrispecialister, svenska och amerikanska företag samt branschorganisationer.

Fakta om USANew YorkAtt etablera sig på marknaden

Att etablera ett företag i USA är ett viktigt steg i svenska organisationers expansionsplaner, men kan på flera sätt vara en komplex process. Business Sweden finns på plats för att stödja ditt företag i processen och säkerställa en framgångsrik etablering.
Läs mer här

RiskkapitalRiskkapital i USA 

Tillförsel av riskkapital är en vanlig finansieringsstrategi för bolag som expanderar snabbt. Omkring 70 procent av alla globala riskkapitalaffärer sker i USA. Detta innebär att svenska företag som vill locka denna typ av finansiering bör förstå amerikansk riskkapitalkultur.
Läs mer här

 

Studier


AffärskulturKosmetik ur ett regulatoriskt perspektiv 

 Den amerikanska kosmetikbranschen erbjuder många affärsmöjligheter för svenska företag men kan upplevas som förvirrande med orsak av de olika produktkategoriseringarna och därmed även de nödvändiga regulatoriska kraven. Denna rapport tydliggör några av de olika kategoriseringsskillnaderna och belyser specifika faktorer som kan vara viktiga att tänka på för dessa. Läs mer här

AffärskulturSpecialty foods i USA: Lyckas med din försäljning av svenska livsmedel 

 Marknaden för sk. ”specialty foods”, dvs. livsmedel som på något sätt utmärker sig från vanliga, i USA har vuxit kontinuerligt under de senaste fem åren och nådde år 2015 en försäljning på 120,5 BUSD. Försäljning av mat i USA involverar många mellanhänder och att sälja sina produkter till kedjor är en krävande process. Läs mer här

AffärskulturMedtech i USA: Hur kan svenska företag etablera sig i världens största medtech-marknad? 

Den globala medtech-marknaden beräknas växa med 4% årligen mellan 2014 och 2020 och därmed uppnå 478 miljarder USD vid årtiondets slut. Idag är USA världsledare inom medicinsk utrustning i termer av marknadsstorlek ed en omsättning på omkring 110 miljarder USD. Läs mer här


AffärskulturHur kommer Sverige att påverkas av det amerikanska presidentvalet 2016? 

Resultatet från det amerikanska presidentvalet i år kan komma att påverka global handel och svenska företag som gör affärer i USA avsevärt. De två presidentkandidaterna har vitt skiljda politiska åsikter, vilket skapar ett antal olika möjliga framtida scenarion. Läs mer här

Affärskultur

Försäljning via amerikansk distributör - en studie om att skapa lyckade samarbeten

Många små och medelstora svenska företag går in på den amerikanska marknaden med hjälp av distributörer. Det är dock inte helt lätt att lyckas då partnernas intressen inte alltid är överensstämmande. Företagen vill ofta att distributörerna är proaktiva med försäljning, ger bra stöd och inte sällan är det svårt att uppnå satta mål, samt att förbättra oproduktiva samarbeten. Läs mer här

TTIP och svenska företag

Next Generation Swedish Unicorns- Leveraging ICT Opportunities in the U.S. 

Sverige har några av de mest dynamiska startup-scenerna i Europa, Stockholm till exempel har producerat mer "enhörningar" per capita än någon annan stad efter San Francisco. Inom ICT-området är USA fortfarande en stor spelare och USA:s ICT ekosystem är unikt i sitt slag. Läs mer här 

 Buy America ActHur påverkar "Buy America Act" svenska företag?

Är 1933 antogs "Buy America Act" och dess olika bestämmelser som i korthet innebär att myndigheterna ska begränsa inköp av utländska varor och tjänster. I många fall är dock svenska företag undantagna från denna lag och kan delta i myndigheternas upphandlingar. Läs mer här

 

Industrifakta


Dubbeen bildlhoppa till USA

Denna rapport är en produkt av intervjuer med svenska utvecklare, stora svenska aktörer inom spelbranschen, samt aktieägare och andra intressenter i USA. Syftet är att hjälpa svenska spelutvecklare förstå den aktuella verkligheten i USA, de utmaningar de kommer att stöta på längs vägen samt de många resurser som finns tillgängliga. 
Läs mer här

dronesMarknaden för drönare växer alltmer 

Business Sweden USA har analyserat marknaden för drönare, vars användningsområde breddas i hög fart. Detta skapar nya affärsmöjligheter för svenska företag inom branschen. Några av de största kommersiella användningsområdena för drönare i USA idag är inom konstruktion och jordbruk.
Läs mer här

Mobil och app

Översikt av USA:s tillverkningssektor 

Tillverkningsindustrin står för 12% av USA:s BNP vilket gör den till en av USA:s viktigaste sektorer. År 2016 låg USA på en andra plats globalt vad gäller konkurrenskraft i tillverkning. Experter menar att landet kommer att inta en ledande position vid år 2020. 
Läs mer här

RetailstoreNå framgång inom retail

Den amerikanska detaljhandeln är värd 2,8 miljarder dollar och såg en tioprocentig tillväxt mellan år 2008 och 2013. Försäljning av kläder, skor och skönhetsprodukter såg den största tillväxten under denna period, mycket tack vare en snabb och innovativ tillväxt hos e-handeln.
Läs mer här

Mobil och appLyckas inom app- och mobilindustrin

Den amerikanska befolkningen investerar allt mer tid och pengar på smartphones. För närvarande uppskattas marknadspenetrationen för smartphones i USA ligga på cirka 80 procent (2015). Denna ökning placerar USA bland de högst rankade i världen.

Läs mer här

SoftwareStor potential inom mjukvaruindustrin

Den amerikanska mjukvarumarknaden är världens största med stora möjligheter för innovativa svenska programvaruföretag. I det här dokumentet undersöker vi trender samt presenterar tillväxtprognoser och områden av särskilt intresse för svenska företag som siktar på att etablera sig på marknaden.
Läs mer här 

CloudMolntjänster och öppen data

USA är världens största leverantör och konsument av molntjänster, vilket innebär att den amerikanska marknaden är mycket viktig för svenska ICT-företag som önskar ta vara på potentialen som finns och växa på en marknad med enorm potential.

Läs mer här

FordonsindutrinLeverantörer till fordonsindustrin

Den amerikanska bilmarknaden har återhämtat sig från recessionen, och spås växa med 5.5 procent till 2016. USA har blivit en allt viktigare exportbas, då OEM:s öppnar fabriker och produktionsplattformar lokalt. 

Läs mer här

Buy America Act

Mode- och klädindustrin -  riktlinjer vid export

Som världens största marknad för mode och kläder finns det stora möjligheter för svenska företag i USA, men marknaden står även för utmaningar och en hög grad av konkurrens. Exportregler innefattar några av de utmaningar som svenska företag möter under expansionen.
Läs mer här

BioteknikLyckas på världens största marknad för bioteknik

USA är världens ledande nation av forskning och utveckling av biotekniska innovationer, från medicinsk utrustning till läkemedelsprodukter. Med tanke på storleken av konsumentmarknaden så har svenska bioteknikföretag stora möjligheter att växa och lyckas i USA.
Läs mer här

ITsecurityMarknadspotential inom cybersäkerhet

Den amerikanska marknaden för IT-säkerhet är världens överlägset största och erbjuder ett stort antal möjligheter för svenska företag. Här finner ni information om trender, tillväxtprognoser och särskilt intressanta områden för svenska företag som är intresserade av marknaden.
Läs mer här

MiljöteknikÖkat fokus på miljöteknik

USA har stort fokus på nedskärningar gällande utsläpp för att kunna bekämpa klimatförändringen. Förbättringsområden inkluderar att minska koldioxidutsläpp från kraftverk, accelerera utvecklingen av ren energiproduktion samt att öka energieffektiviteten. 
Läs mer här

OilGasMöjligheter inom olja och gas

USA är världsledande inom energiproduktion, och står för 9,3 procent av den globala produktionen av råolja och 19,8 procent av naturgasproduktionen. Svenska leverantörer har upplevt stark tillväxt på den amerikanska marknaden, i synnerhet under senare år då industrin har vuxit snabbt.
Läs mer här 

FordonMöjligheter inom fordonsindustrin

USA rankas som nummer fyra av världens mest bilproducerande länder och tillverkar idag 7 procent av alla världens bilar. Möjligheterna är stora eftersom svenska lösningar går väl ihop med den amerikanska industrins behov, och det gynnar framförallt svenska leverantörer.
Läs mer här