Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Rapporter & fakta NY

Business Sweden arbetar kontinuerligt för att tillgodose svenska företags informationsbehov. Vi publicerar löpande nya rapporter och insikter som är aktuella och relevanta för att starta företag i USA och verka på den amerikanska marknaden. Materialet är framtaget av Business Swedens samlade expertteam och är utformade i nära samarbete med industrispecialister, svenska och amerikanska företag samt branschorganisationer.

 

FAKTA OM USA


AffärskulturAffärskultur

USA har fördelen av att ha många gemensamma nämnare med Sverige och ett språk som många svenska företagsledare och andra professionella hanterar utan svårigheter. Trots detta finns det ett flertal kulturella aspekter man behöver ta hänsyn till när man som utländskt bolag gör affärer i USA.
Läs mer här

Etablera sig Att etablera sig på marknaden

Att etablera ett företag i USA är ett viktigt steg i svenska organisationers expansionsplaner, men kan på flera sätt vara en komplex process. Business Sweden finns på plats för att stödja ditt företag i processen och säkerställa en framgångsrik etablering.
Läs mer här

RiskkapitalRiskkapital i USA 

Tillförsel av riskkapital är en vanlig finansieringsstrategi för bolag som expanderar snabbt. Omkring 70 procent av alla globala riskkapitalaffärer sker i USA. Detta innebär att svenska företag som vill locka denna typ av finansiering bör förstå amerikansk riskkapitalkultur.
Läs mer här

 

STUDIER


TTIP och svenska företag

Next Generation Swedish Unicorns- Leveraging ICT Opportunities in the U.S. 

Sverige har några av de mest dynamiska startup-scenerna i Europa, Stockholm till exempel har producerat mer "enhörningar" per capita än någon annan stad efter San Francisco. Inom ICT-området är USA fortfarande en stor spelare och USA:s ICT ekosystem är unikt i sitt slag. 
                                              Läs mer här 

TTIP och svenska företagHur påverkar TTIP svenska företag?

EU och USA förhandlar i dagsläget om ett övergripande frihandels- och investeringsavtal, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Syftet med avtalet är att öka handeln och investeringarna mellan de två stora marknader
Läs mer här

 

TTIP och tillverkningTTIP och möjligheter inom tillverkning

USA och EU är nu i slutförhandlingar om frihandelsavtalet Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP, vilket kommer att skapa starka förutsättningar för ökad export och investeringar mellan regionerna och kraftigt underlätta för svenska företag som vill exportera till USA.
Läs mer här


Buy America ActHur påverkar "Buy America Act" svenska företag?

Är 1933 antogs "Buy America Act" och dess olika bestämmelser som i korthet innebär att myndigheterna ska begränsa inköp av utländska varor och tjänster. I många fall är dock svenska företag undantagna från denna lag och kan delta i myndigheternas upphandlingar.
Läs mer här

 

INDUSTRIFAKTA


RetailstoreMöjligheter inom retail

Den amerikanska detaljhandeln är värd 2,8 miljarder dollar och såg en tioprocentig tillväxt mellan år 2008 och 2013. Försäljning av kläder, skor och skönhetsprodukter såg den största tillväxten under denna period, mycket tack vare en snabb och innovativ tillväxt hos e-handeln.
Läs mer här

Mobil och appMöjligheter inom app- och mobilindustrin

Den amerikanska befolkningen investerar allt mer tid och pengar på smartphones. För närvarande uppskattas marknadspenetrationen för smartphones i USA ligga på cirka 80 procent (2015). Denna ökning placerar USA bland de högst rankade i världen.
Läs mer här

SoftwareMöjligheter inom mjukvaruindustrin

Den amerikanska mjukvarumarknaden är världens största med stora möjligheter för innovativa svenska programvaruföretag. I det här dokumentet undersöker vi trender samt presenterar tillväxtprognoser och områden av särskilt intresse för svenska företag som siktar på att etablera sig på marknaden.
Läs mer här 

CloudMolntjänster och öppen data

USA är världens största leverantör och konsument av molntjänster, vilket innebär att den amerikanska marknaden är mycket viktig för svenska ICT-företag som önskar ta vara på potentialen som finns och växa på en marknad med enorm potential.
Läs mer här

FordonsindutrinLeverantörer till fordonsindustrin

Den amerikanska bilmarknaden har återhämtat sig från recessionen, och spås växa med 5.5 procent till 2016. USA har blivit en allt viktigare exportbas, då OEM:s (Original Equipment Manufacturers) öppnar fabriker och upprättar produktionsplattformar lokalt. 
Läs mer här

Buy America Act

Mode- och klädindustrin -  riktlinjer vid export

Som världens största marknad för mode och kläder finns det stora möjligheter för svenska företag i USA, men marknaden står även för utmaningar och en hög grad av konkurrens. Exportregler innefattar några av de utmaningar som svenska företag möter under expansionen.
Läs mer här

BioteknikMöjligheter inom bioteknik

USA är världens ledande nation av forskning och utveckling av biotekniska innovationer, från medicinsk utrustning till läkemedelsprodukter. Med tanke på storleken av konsumentmarknaden så har svenska bioteknikföretag stora möjligheter att växa och lyckas i USA.
Läs mer här

ITsecurityMöjligheter inom IT-säkerhet

Den amerikanska marknaden för IT-s'kerhet är världens överlägset största och erbjuder ett stort antal möjligheter för svenska företag. Här finner ni information om trender, tillväxtprognoser och särskilt intressanta områden för svenska företag som är intresserade av marknaden.
Läs mer här

MiljöteknikMöjligheter inom miljöteknik

USA har stort fokus på nedskärningar gällande utsläpp för att kunna bekämpa klimatförändringen. Förbättringsområden inkluderar att minska koldioxidutsläpp från kraftverk, accelerera utvecklingen av ren energiproduktion samt att öka energieffektiviteten. 
Läs mer här

OilGasMöjligheter inom olja och gas

USA är världsledande inom energiproduktion, och står för 9,3 procent av den globala produktionen av råolja och 19,8 procent av naturgasproduktionen. Svenska leverantörer har upplevt stark tillväxt på den amerikanska marknaden, i synnerhet under senare år då industrin har vuxit snabbt.
Läs mer här 

FordonMöjligheter inom fordonsindustrin

USA rankas som nummer fyra av världens mest bilproducerande länder och tillverkar idag 7 procent av alla världens bilar. Möjligheterna är stora eftersom svenska lösningar går väl ihop med den amerikanska industrins behov, och det gynnar framförallt svenska leverantörer.
Läs mer här 

en bild

Navigera bland FDAs regler och bestämmelser