Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Affärsmöjligheter i USA

en bild
USA är en diversifierad världsmarknad och erbjuder affärsmöjligheter inom alla typer av branscher. För Sveriges export är dock följande branscher dominerande: industriell utrustning, läkemedel, personbilar och fordonsrelaterade produkter, ICT och energirelaterade produkter.

IT OCH TELEKOM

Visste du att marknaden för trådlösa produkter i USA överstiger 135 miljarder dollar, och att marknaden är 25 gånger större än den svenska?

USA dominerar världens IT-industri, med nio av världens tio största mjukvaruföretag samt sju av de tio största hårdvaru- och IT-tjänsteföretagen. Användarna driver utvecklingen framåt mot nya applikationer och tjänster med fokus på mobil tillgång till olika typer av företagsapplikationer. Även inom traditionell telefoni, kabel-TV och internettillgång dominerar USA. Däremot är mobiltelefoni inte lika utbyggd som i Europa och Ostasien. Marknadspotentialen för svenska företag inom telekomsektorn är därför stor, bland annat genom uppgraderingen till nyare infrastruktursystem. Det finns även ett kraftigt ökat intresse för säkerhetslösningar, både för IT-system och trådlösa nätverk (WLAN) hos amerikanska företag och myndigheter. 

OLJE - OCH GAS INDUSTRIN

Marknaden för olje- och gas i USA domineras av stora, internationella företag med en stark vertikalt integrerad verksamhet som inkluderar oljeproduktion, raffinering, transporter och marknadsföring. De flesta små och medelstora företag som verkar inom industrin är leverantörer till en av de stora huvudleverantörerna. 

Med den starka utvecklingen av hydraulisk spräckning har USAs oljeproduktion stigit till 7,4 miljoner fat per dag och produktionen förväntas närma sig de historiska nivåerna av 9,6 miljoner fat per dag år 2019
Underleverantörsindustrin växer och under senare år har den amerikanska oljeindustrin adopterat innovativa lösningar för att ge USAs energibehov, inklusive byggandet av Trans-Alaska Pipeline System, bygga oljeborrplattformar, och med hjälp av fracking att kraftigt öka oljeproduktionen

Mode och livsmedelsindustrin

USA är den enskilt största marknaden i världen när det kommer till detaljhandel av kläder med en marknadsstorlek 30 gånger större än Sveriges. Den höga konsumtionen beror till stor del på en ökad medvetenhet vad gäller svenska och europeiska modetrender, och den amerikanska marknaden erbjuder således attraktiva affärsmöjligheter för svensk design och svenska mode företag

Business Sweden i USA har även observerat ett ökat intresse för export av alkoholhaltiga drycker och nischade detaljhandelsprodukter

HEALTHCARE AND LIFE SCIENCE

Den amerikanska marknaden för healthcare and life science har de senaste åren växt stadigt. Sjukvård per capita uppgick år 2013 till 8608 kronor och sjukvårdsutgifter i procent av BNP (17,2%) är högre än någon annan nation i världen. Viktiga komponenter i branschen omfattar medicintekniska produkter, läkemedel, sjukhusvård och diagnostiska verktyg och utrustning. Den amerikanska marknaden erbjuder således attraktiva affärsmöjligheter för svenska medicintekniska företag.

Framtida investeringsbehov har för syfte att säkerställa tillgängliga och kostnadseffektiv vård genom Affordable Care Act. Affärsmöjligheter återfinns även för produkter samt lösningar inom infektionskontroll och då särskilt sjukhusinfektioner, äldreomsorg, hälsa och kost 

Transport system 

USA's ekonomi är starkt beroende av intrastrukturella lösningar som exempelvist välutvecklade järnvägar, motorvägar och flygtrafik. Fordonsrelaterad transport samt flyg står för majoriteten av all inhemsk passagerar-transport. Däremot är järnväg att föredra som transportmedel för gods och är mindre utvecklad för resenärer.

Stora investeringar inom transportsystem är planerade i USA. Dessa investeringar inkluderar ett 8 miljarder dollar höghastighetståg projekt som förväntas pågå fram till 2029. Andra anmärkningsvärda tillväxtsområden inkluderar bilindustrin som har återhämtat sig och förutspås ha en jämn tillväxt de närmsta åren. Elbilsförsäljningen väntas även den ha en hög tillväxt där försäljningen spås växa med mer än 15 % per år fram till 2023.

Energi och Miljöteknik

USA står för ca 40 % av den globala markanden inom energi och miljöteknik. Områden där USA satsar mycket är inom grönt byggande, miljövänliga transportlösningar, grön infrastruktur, energieffektiviseringar och uppgraderingar av vatten- och avloppsreningsverk.

Byggindustrin i USA har ett fokus på grönt och hållbart byggande vilket har lett till en ökad efterfrågan av byggnader som är miljövänligare. För tillfället saknar USA en rikstäckande byggnadslag. Däremot ställs det krav på att federala byggnader är LEED Silver/Gold certifierade eller en motsvarighet som erhålls av Green Globes.

LEED certifieringar blir allt mer vanligt i USA och stater som gör bra ifrån sig inom detta område är Kalifornien, New York, Illinois, Texas och Washington D.C. Hållbart byggande har vuxit med 20 % på en årsbasis mellan 2008 och 2013 och antalet LEED certifierade byggnader förutspås även växa i framtiden.

Business Sweden har sedan 2011 arbetat med ett projekt som heter Swedish-American Green Alliance (S.A.G.A.). Som en del av projektet har det bl.a. skrivits om ovannämnda omården.