Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

BEHOV AV SVENSK TEKNIK OCH INNOVATION FÖR SMARTARE AVFALLSHANTERING I MEXIKO

01 maj - 31 maj
Mexico City
De flesta delstater i Mexiko möter stora utmaningar kring avfallshantering, bland annat inom industrin, handeln, på byggen, i livsmedelsproduktion, avlopp och bostäder.

Utmaningarna gör att behovet av att hitta smarta, nya lösningar för att förbättra situationen är mycket stort bland delstatsregeringar och kommunstyren runt om i landet. Detta gäller inte minst Mexiko City, som är en av de städer som drabbades hårdast av jordbävningen i september i år. Där har man behov av att hantera avlopps- och avfallssystem kopplade till de byggnader som rasat och evakuerats.

Svenska företag ligger i framkant på det här området. Den kunskap som man besitter i Sverige skulle kunna göra stor nytta i ett land som Mexiko, samtidigt skulle en satsning på att sälja innovativa lösningar till Latinamerikas näst största ekonomi stärka svensk export.

Mexiko var det första landet i Latinamerika att skriva på Parisavtalet och landet har höga ambitioner på miljöområdet. Bland annat har man definierat en målsättning att 35 % av landets energi ska vara förnybar år 2024. Här bor över 125 miljoner invånare och landet präglas av en stark urbanisering. I huvudstaden Mexiko City bor cirka 20 miljoner invånare. Att man har problem med avfalls- och avloppshantering är mot denna bakgrund inte särskilt konstigt, inte heller att energi är på väg att bli en bristvara. Att förvandla sopor till energi, som vi gör effektivt i Sverige, är ett exempel på en vinna-vinna utveckling för Mexiko. Liksom smartare lösningar för vattenbruk. Här kan svenska företag med rätt kompetens bidra med avgörande insatser.  

Business Sweden har identifierat några av de områden som är av mexikanskt intresse att stärka upp, och där svensk innovation och expertis kan bidra:

  • Industri, handel och städer generellt: Brister inom elektronisk avfallshantering och slutanvändningsteknik, liksom inom avfallssystem och avfallslämning. Behov av uppgradering av energieffektivitet i biogas och andra gaser och förbättrade förbränningsanläggningar.
  • Avloppshantering: Avsaknad av ny teknik för avloppssystem, till exempel använder sig endast 9% av alla reningsverk i Mexiko av septiktankar. Ett annat problem är vattenbrist, uppemot 9 miljoner människor saknar rent vatten och 11 miljoner saknar avloppsvatten.
  • System kopplat till bostäder: Otillräckligt installerat eller otillräcklig kapacitet i avfalls- och avloppssystem. Detta är ett stort problem i de regioner där hus rasade eller där människor tvingades lämna sina hem efter jordbävningarna 2017. Bland annat i Mexiko City har man en utmaning i att hantera avlopps- och avfallssystemen kopplade till de drabbade bostadshusen.  
  •  Livsmedelsproduktion: Brister i hantering av mjölkproduktionsavfall, behov av en stärkt bioetanolproduktion liksom förbättrad process hos slakterier för att bidra till förgasning av köttavfall. Saknas bra utrustning för att ta hand om avfall från kaffebönor och kakaobönor, idag slängs så mycket som 90% av biomassan bort.

Mot bakgrund av detta arrangerar Business Sweden en företagsdelegation till Mexiko under våren 2018. Beslutsfattare från sex olika mexikanska stater på jakt efter smarta lösningar kommer att delta. Överföring av smarta lösningar och expertis från Sverige till Mexiko innebär en möjlighet att bidra till att åstadkomma ett mer hållbart samhälle, och samtidigt öka de internationella intäkterna för svenska företag. Är ni intresserade eller vill veta mer är ni välkomna att kontakta oss.

 en bild

Nicolas Urbina

Project Manager,  Business Sweden i Mexico, Central America and the Caribbean

Show your interest in this event. Note that this is not a registration for participation.

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.