Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Mexiko

en bild
Mexiko beskrivs av många som en av marknaderna med störst affärspotential i Latinamerika. Förutom konkurrenskraftiga kostnadsnivåer erbjuder Mexiko ett strategiskt geografiskt läge för både de nord- och sydamerikanska marknaderna. Mexiko har dessutom frihandelsavtal med fyrtiofyra länder - mer än något annat land.

Med över 120 miljoner invånare är Mexiko världens största spansktalande land. Landet är den tolfte största ekonomin i världen och intar en ledarposition i Latinamerika. Sedan slutet av 1980-talet har marknadsöppnande och ekonomisk liberalisering utgjort en huvudsaklig utvecklingsstrategi för Mexiko och regeringen har lyckats genomföra en rad viktiga strukturella reformer (bl.a. energi-, telekom- och skattereform) som förväntas leda till stärkt konkurrenskraft och ökad tillväxt.

Mexiko är Sveriges näst största exportmarknad i Latinamerika och frihandelsavtalet mellan Mexiko och EU har medfört en märkbar ökning av handelsutbytet. Landets attraktionskraft från investeringssynpunkt förstärks dessutom ytterligare av dess medlemskap i Nafta, och flera företag använder Mexiko som produktionsland för varor som säljs i Nord- och Sydamerika. Över 100 svenska företag har verksamhet eller representation i Mexiko och svensk export till Mexiko var drygt 4,5 miljarder kronor år 2014. Under perioden januari – maj 2015 uppgick exporten till 1,3 miljarder kronor, en ökning med 22 procent jämfört med samma period föregående år. Viktiga exportvaror inkluderar komponenter till fordonsindustrin, maskiner och medicinska produkter.

Business Sweden finns på plats i Mexiko City sedan 2003. Kontoret har åtta anställda varav fem är svenskar och tre mexikaner. Business Sweden i Mexiko täcker även marknaderna i Centralamerika och Karibien, där inte minst Kuba kan komma att öppna upp för intressanta möjligheter framöver.

Affärsmöjligheterna i Mexiko finns inom flera områden där Sverige har stark kompetens och komparativa fördelar, i synnerhet inom fordons-, gruv-, energi- samt IT- och telekomindustrin. Vidare finns det ett växande behov av lösningar inom säkerhet och miljö, samt sjukvårds- och medicinteknik där svenska företag har mycket att bidra med. Utländska investeringar i Mexiko har stigit med 20 procent sedan 2009 – framför allt inom bilindustrin som är den bransch som växer snabbast tack vare en betydande förstärkning av Mexikos konkurrenskraft i den sektorn. Idag uppskattas de direkta genomsnittliga tillverkningskostnaderna i Mexiko till fyra procentenheter lägre än i Kina. De flesta större bilföretag och huvudleverantörer har tillverkning i Mexiko, vilket innebär affärsmöjligheter för svenska underleverantörer.

Trots den ekonomiska tillväxten och landets öppna handelspolitik kan byråkratin i Mexiko och närliggande länder ibland vara en utmaning vid nyetablering. Business Sweden i Mexiko stöttar svenska företag att etablera sig i landet och erbjuder tjänster som juridisk rådgivning, uthyrning av kontorsplatser, ekonomisk administration, rekrytering etc. På sistone har flera svenska företag efterfrågat våra tjänster kring marknadsanalys, lokaliseringsanalys och partnersökning. Medarbetarna på kontoret i Mexiko har flera års erfarenhet av att stödja svenska företag i Mexiko och har alla universitetsutbildning i marknadsföring, ekonomi, juridik eller logistik.

en bild

Nicolas Leon

Trade Commissioner Mexico City Trade Commissioner, Mexico City
+52 55 9126 3432

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.