Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

CETA - Ursprungsdeklaration

För att kunna använda frihandelsavtalet mellan EU och Kanada måste varorna har ursprung hos respektive part. För att bevisa för tullmyndigheterna att produkterna har ursprung måste varorna åtföljas av en ursprungsdeklaration.

En ursprungsdeklaration är en särskild lydelse som anges på fakturan eller annat kommersiellt dokument på vilket varorna kan identifieras. Ifall exportsändningens värde understiger 64 000 svenska kronor (6 000 EUR) kan exporören utfärda en ursprungsdeklaration utan tillstånd. Ifall sändningens värde överstiger 64 000 SEK (6 000 EUR) måste exportören vara registrerad hos Tullverket och erhålla ett REX-nummer. I ursprungsdeklarationen anges REX-numret vid fotnot 2. Läs mer om REX hos Tullverket och här

Ursprungscertifikat EUR.1 går inte att använda i handeln med Kanada. 

Ursprungsdeklarationens lydelse i frihandelsavtalet mellan EU och Kanada är följande: 

(Period: från ___________ till __________(1))

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr ...(2)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ...(3) ursprung. …………………………………………………………….............................................(4)

(Ort och datum) ...……………………………………………………………………..............................(5)

engelska har ursprungsdeklarationen följande lydelse:

(Period: from _______to_________(1))

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No…(2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(3) preferential origin.

( 2 ) För exportörer i EU: Om ursprungsdeklarationen fylls i av en godkänd eller registrerad exportör måste exportörens tillståndsnummer eller registreringsnummer anges. Ett tillståndsnummer krävs endast om exportören är en godkänd exportör. Om ursprungsdeklarationen inte fylls i av en godkänd eller registrerad exportör ska texten inom parentes utelämnas eller utrymmet lämnas tomt. För kanadensiska exportörer: Exportörens nummer i handelsregistret ("business number") som tilldelats av Kanadas regering måste anges. Om exportören inte har tilldelats ett sådant nummer får fältet lämnas tomt.

( 3 ) "Kanada/EU" avser produkter som betraktas som ursprungsprodukter enligt ursprungsreglerna i det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada och Europeiska unionen. Om ursprungsdeklarationen helt eller delvis avser produkter med ursprung i Ceuta och Melilla måste exportören tydligt ange koden "CM".

( 4 ) Dessa uppgifter får utelämnas om de redan finns angivna i själva dokumentet.

( 5 ) I artikel 19.3 föreskrivs ett undantag från kravet på exportörens underskift. Om exportören inte är skyldig att underteckna deklarationen behöver inte heller namnet på den person som undertecknar anges.

Exportören som upprättar ursprungsdeklarationen måste vara beredd att närsomhelst, på Tullverkets begäran, uppvisa bevisning för att produkterna uppfyller ursprungsreglerna i avtalet. Bevisningen kan utgöras av en produktionskalkyl eller produktionsbeskrivning alternativt en leverantörsdeklaration.