Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Transportmedel

en bild
Fordonsindustrin är en viktig del av den kanadensiska ekonomin, sektorn sysselsätter över 500 000 personer och utgör nästan 15% av kanadensisk export. Tillverkningsfabrikerna producerar lastbilar, bussar och bildelar till flertalet bilmärken däribland Honda, Toyota, Ford, Chrystler och GM.

Information om tullnedsättning

Tullsatsen på lastbilar, personbilar och bussar är vid import till Kanada i normalfallet 6,1 %. I och med CETA kommer tullavgifterna för dessa fordon att avvecklas under en övergångsperiod. Bussar som drivs av diesel, semidiesel, bensin, gas eller etanol kommer att få sin tullsatt nedsatt i sex lika stora etapper med start från avtalets ikraftträdande. Tullsatser för samtliga typer av bussar kommer att vara helt avvecklade den 1 januari på avtalets sjätte år av tillämpning. Det innebär att tullsatsen kommer att blir 5% vid avtalets ikraftträdande för att därefter minska med en procentenhet den 1 januari varje år till år 2022 då den kommer att bli 0%. Även personbilar vars cylindervolym understiger 1000 cm3 omfattas av sex års nedtrappning av tullen.

Tullen på personbilar har en nedtrappningsperiod på 7 år och kommer att se ut som följande:
1 april 2017      - 5,2 %
1 januari 2018  - 4,4% 
1 januari 2019  - 3,5% 
1 januari 2020  - 2,6% 
1 januari 2021  - 11,7%
1 januari 2022  - 0,9%
1 januari 2023  - 0% 

Elbilar kommer att bli tullfria vid dagen för ikraftträdande av avtalet.

Tullen för lastbilar kommer att avvecklas i 4 lika stora steg med sin start från avtalets första dag av tillämpning. Det innebär att tullen kommer att avvecklas enligt följande:
1 april 2017      - 4%
1 januari 2018  - 2,4%
1 januari 2019  - 1,1% 
1 januari 2020  - 0% 

Information om att läsa och tolka en ursprungsregel

Förutom att tullavgifterna kommer att sänkas över en fyra-, sex- eller sjuårsperiod så kommer även ursprungsreglerna för de olika fordonen att variera över tid. För bussar och lastbilar är ursprungsregeln följande:

en bilden bild

 För personbilar gäller följande:

en bild

Reglerna innebär att det finns en begränsning av värdet på det använda icke-ursprungsmaterialet av produktens pris. Allt använt material anses vara icke-ursprungsmaterial till dess att motsatsen är bevisad genom en leverantörsdeklaration, läs mer om det här.

De tre ursprungsreglerna för bussar, lastbilar och personbilar hänvisar till fotnoter som står angivna nedan. Fotnoterna medger, i fallet med bussar och lastbilar, att i det fall ett frihandelsavtal mellan EU och USA skulle träda i kraft skulle material med ursprung i USA (bildelar och annat material ur kapitel 84, 85, 87 och 94) anses ha ursprung i EU eller Kanada ifall de inkorporeras i bussar eller lastbilar där.

Ursprungsregel för personbilar

Ursprungsregeln för personbilar kommer att revideras efter en sjuårsperiod (samma period som den succesiva nedtrappningen av tullsatsen) och kommer efter sju år att bli något mindre flexibel. När CETA börjar tillämpas tillåts 50% av värdet på bilen komma från material som inte har ursprung inom EU eller Kanada, efter sju år begränsas mängden icke-ursprungsmaterial till 45%. Även för personbilar öppnar CETA för möjligheten till att använda amerikanskt material i tillverkningen av bilar i EU och Kanada ifall TTIP förhandlas klart och börjar tillämpas. Ifall TTIP börjar tillämpas och medger samma möjlighet kommer ursprungsregeln att revideras igen och i så fall kommer enbart 40% av materialet kunna vara icke-ursprungsmaterial (material med ursprung USA kommer dock att anses vara ursprungsmaterial då). Vid export av personbilar tillverkade i Kanada finns det dessutom en kvot där en betydligt mer flexibel ursprungsregel gäller. Denna kvot är först till kvarn och gäller enbart vid export från Kanada till EU. Kontakta Business Swedens exporttekniska avdelning ifall du har ytterligare frågor.   

Fotnoter 

en bild

en bild

 en bild