Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Kläder

en bild
Kläder är traditionellt en varugrupp som omfattas av relativt höga tullsatser och komplicerade ursprungsregler. Vid import till EU ligger tullen för de flesta kläderplagg på 12%, för att använda frihandelsavtalen krävs oftast att kläderna genomgått en omfattande bearbetning inom EU eller partnerlandet. Vid import till Kanada ligger tullsatsen för de flesta klädesplagg på mellan 16% och 18%.

För att kunna använda CETA och utnyttja de tullättnaderna som avtalet innebär måste varorna ha ursprung i EU respektive Kanada. Tullsatsen för samtliga textilvaror avvecklades samma dag som avtalet började tillämpas. För att dra nytta av den nya tullfria handeln måste du kontrollera ifall din produkt uppfyller ursprungsregeln för den aktuella produkten.

Information om att läsa och tolka en ursprungsregel

Ursprungsreglerna finns i ursprungsprotokollet till avtalet. För att kontrollera rätt ursprungsregel måste du ha ett HS-nummer för din produkt. HS-numret är de första fyra siffrorna i varukoden (även kallat statistiskt nummer/tullnummer/tullposition). Med hjälp av HS-numret söker du rätt på samma HS-nummer i ursprungsprotokollet och undersöker vad det är för regel för produkten.

En herrskjorta på HS-nummer 6205 har följande ursprungsregel enligt CETA:

en bild

Begräsningen som avses i ursprungsregeln är alltid på icke-ursprungsmaterial. Material med ursprung inom EU får användas fritt i tillverkningen. Allt material anses dock vara icke-ursprungsmaterial till dess att motsatsen kan bevisas. Det räcker inte med att du köper materialet från ett företag inom EU, du måste också ha bevisning på materialets ursprung i form av en leverantörsdeklaration, läs mer om det här.

Ursprungsregeln för herrskjortor innebär att den måste vara tillverkad av tyg som är vävt inom EU (garnet går således bra att importera från ett land utanför EU) eller att den tillverkas av importerat otryckt textilvävnad som sys till en skjorta samt genomgår tryckning och två andra behandlingar inom EU. Därtill får värdet av den importerade textilvävnaden maximalt utgöra 47,5% av värdet på produkten. Ifall skjortan uppfyller någon av dessa ursprungsregler kan en ursprungsdeklaration upprättas, lär mer om det här.

Toleransregel och kvot för undantag från ordinarie ursprungsregel

Ifall ursprungsreglerna inte skulle uppfyllas finns ytterligare två alternativ, ett är att studera de så kallade toleransreglerna för textilvarorna och det andra är att kontrollera ifall den alternativa ursprungsregeln uppfylls. Toleransreglerna medger att material som inte är tillåtet enligt ursprungsreglerna ändå kan användas givet att materialet uppfyller vissa krav, toleransreglerna för textil finns i ursprungsprotokollet, läs gärna här för samma princip i frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea. Den alternativa ursprungsregeln är ett undantag till den ordinarie ursprungsregeln inom vissa kvoter. I andra frihandelsavtal finns enbart en ursprungsregel för herrskjortor men i CETA har både EU och Kanada möjlighet att för vissa kvantiteter tillverka skjortor (och vissa andra textilvaror och klädesplagg) med en annan ursprungsregel. Den andra ursprungsregeln är mer flexibel än den ordinarie och lyder enligt följande:

 en bild

Den alternativa ursprungsregeln tillåter att tyget är importerat från ett land utanför EU men att skärning av textilmaterialet och konfektionering äger rum inom EU. Denna regel gäller för 182 000 herrskjortor av bomull och när kvoten är fylld gäller enbart den ordinarie regeln. Den här alternativa ursprungsregeln gäller enbart vid export från EU till Kanada. Vid export från Kanada till EU finns det andra kvoter och alternativa ursprungsregler.

För andra exempel på ursprungsregler för textilprodukter läs om underställ här.

 

en bild

Caleb Chapman

Associate - Food, Beverage & Retail Industry Advisor Associate - Food, Beverage & Retail Industry Advisor
+1 647 234 2673