Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Frihandelsavtal CETA

en bild
Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada började tillämpas den 21 september 2017. Avtalet är det mest moderna och långtgående som EU någonsin har förhandlat fram. Avtalet innebär att det blir mer förutsägbart och enklare för de allra flesta svenska företag att exportera till Kanada. Avtalet omfattar avveckling av tullar, offentlig upphandling, tjänstehandel och tillfällig flytt av personal.

Ett frihandelsavtal är ett avtal mellan minst två olika länder eller tullunioner i vilket parterna kommer överens om att sinsemellan minska handelshinder och avveckla tullar på varor som har ursprung hos den andra parten. Frihandelsavtal kan utgöra en viktig konkurrensfördel för svenska företag i relation till företag från länder som inte har avtal med en specifik marknad. EU har slutit frihandelsavtal med ett 60-tal länder genom nästan 40 olika avtal.

Avtalet mellan EU och Kanada innebär att produkter med ursprung i EU kan importeras till Kanada utan att importören behöver betala tull. Motsvarande gäller vid import till EU av produkter som har ursprung i Kanada. Tullar för de flesta varor kommer att försvinna samma dag som avtalet börjar tillämpas men vissa varor omfattas av succesiv nedtrappning av tullen.

99 % av tullarna mellan EU och Kanada kommer att tas bort genom frihandelsavtalet. Exempel på produkter vars tullar kommer att avvecklas under en övergångsperiod är fordon och fartyg. Vissa jordbruksvaror kommer att bli tullfria inom kvoter och enstaka jordbruksvaror, exempelvis kyckling och ägg, kommer inte att bli tullfria alls.

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada är ett modernt avtal som inklusive bilagor består av över 2000 sidor. Frihandelsavtalet sätter upp ramarna för hur import från EU av varor och tjänster ska hanteras i Kanada och hur företag från EU kan delta i offentlig upphandling på den kanadensiska marknaden.  

För mer information om förutsättningarna och regler för olika sektorer, se de olika flikarna och guiden här. För information och kontaktuppgifter till Business Swedens kontor i Kanada, läs här. Lyssna gärna på inspelningen från Business Swedens webinar om CETA. Webinaret ägde rum den 23 mars 2017.

en bild

Agata Leszkiewicz

Project Manager, Healthcare & Infrastructure Industry Advisor Toronto Project Manager, Healthcare & Infrastructure Industry Advisor, Toronto
+1 416 640 7477