Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Affärsmöjligheter i Marocko och Västafrika

Affärsmöjligheter Nord- och Västafrika är en region med en av de högsta tillväxttakterna i Afrika. Regionens starka tillväxt ger värdefulla affärsmöjligheter för svenska företag i många länder och i en rad olika sektorer.

Business Sweden i Casablanca har stora erfarenheter från projekt med företag inom bland annat industriell utrustning, läkemedel, transportsektorn, IT och telekom samt energirelaterade produkter. Geografiskt sett agerar vi i hela Västafrika och Maghreb med merparten av affärerna i Marocko, Algeriet, Tunisien, Nigeria, Ghana och Elfenbenskusten.

MAROCKO

Ett tjugotal svenska dotterbolag är etablerade i Marocko, främst inom telekom och industri. Marocko har ett associationsavtal med EU sedan 2000 som bland annat innebär att det råder tullfrihet för alla industrivaror utom fisk. Det finns även ett separat avtal sedan 2012, som täcker jordbruk, processade jordbruksprodukter och fiske. Landet har under de senaste åren utvecklats inom flera sektorer som är av stort intresse för svenska bolag. Nedan följer en kort beskrivning av ett urval av dessa sektorer.

Marocko är en av Afrikas större investeringsdestinationer inom förnyelsebar energi. Den marockanska regeringen har ambitiösa mål för energisektorn, innefattande bland annat att generera över 43 % av landets energi från solenergi år 2025, och 50 % år 2030. 

Fordonförsäljningen i Marocko förväntas öka med 8,8 % under 2017. Flera utländska fordonstillverkare har flyttat delar av sin produktion till Marocko och det byggs en ny fabrik i Tanger som ska producera elektriska bussar. Som en konsekvens av detta så påverkas den marockanska produktionskvaliteten positivt vilket kan förväntas öka landets attraktionskraft som investeringsdestination för utländska biltillverkare. 

Marockos läkemedelsmarknad har blivit en attraktiv marknad för multinationella läkemedelsföretag att investera i. Som en del av ett bredare försök att stimulera den industriella utvecklingen i Marocko kommer den inhemska läkemedelsindustrin ges ett kraftigt uppsving när planer för att stärka den lokala tillverkningskapaciteten förverkligas.

Den marockanska telekommarknaden erbjuder många möjligheter för svenska telekomföretag. Befolkningen använder sig i ökad utsträckning av 4G-tjänster och alltmer landsbygdshushåll får tillgång till internet. 

ALGERIET

Algeriet är den näst största aktören i Västafrika och Maghreb när det kommer till produktion och försäljning av olja och gas. Som ett resultat av den senaste tidens fallande oljepriser så har den marockanska regeringen intensifierat sitt fokus på att diversifiera landets ekonomi.

Ett sådant exempel är Algeriets marknad för läkemedel som för tillfället befinner sig i en lång trend av positiv tillväxt. Detta beror bland annat på en modernisering av landets infrastruktur för läkemedelsproduktion samt en ökad efterfrågan av behandlingar av kroniska sjukdomar. Med detta i åtanke så kommer den industriella produktionen på den algeriska läkemedelsmarknaden att fortsätta attrahera utländska direktinvesteringar vilket resulterar i att landet stegvis rör sig mot sitt långsiktiga mål att utgöra ett regionalt centrum för läkemedelsproduktion.

Även telekom-sektorn i Algeriet förväntas växa ordentligt som ett resultat av att Algerie Telecoms monopol för fast bredband har ökat efterfrågan för mobilt bredband och var konkurrens är nödvändigt för att åstadkomma de prisnivåer som krävs för den algeriska konsumentmarknaden.

TUNISIEN

Den tunisiska regeringen uppmuntrar utländska direktinvesteringar i princip alla av landets sektorer genom att t.ex. erbjuda skattesubventioner för utländska investerare samt skattefria handelszoner, där den största är Bizerte Harbour Free Trade Zone, ca 60 km norr om Tunis. Vidare så är Tunisien väl integrerat i den globala värdekedjan och har under det senaste decenniet signifikant utvecklat sin marknad för elektronikproduktion för att på så vis leva upp till den Europeiska marknadens förväntningar. Några andra exempel på sektorer som den tunisiska regeringen incentiverar investeringar är call centers, elektronikproduktion, bildelar och produktion av textilier. Utöver detta så är kredit relativt enkelt att få tillgång till, vilket resulterar i att kunder kan göra stora betalningar kontant samt att exportörer kan motta betalning utan större problem.

Den tunisiska telekom-sektorn uppvisar stor tillväxtpotential när det kommer till penetrationen av tillgång till 3G/4G, eftersom pris nästan är det ända konkurrensattributet som används av aktörer på marknaden. Innovationsgraden i den tunisiska läkemedels- och hälsovårdsmarknaden har varit låg men Tunisiens geografiskt nära placering till Europa samt deltagande i ett flertal frihandelsavtal bedöms ofta vara en strategiskt och operativ fördel för läkemedelstillverkare som är aktiva i landet. En ny kod för utländska direktinvesteringar som antogs i landets parlament under 2017, förväntas också förenklar processerna för utländska investerare i allmänhet genom att minska regulatorisk osäkerhet.

Den tunisiska fordonsmarknaden är en annan lovande marknad i Tunisien som presterar i linje med tillväxtförväntningar. Tata Motors har också beslutat att öppna upp en produktionsanläggning i Tunisien, vilket skulle kunna attrahera andra fordonstillverkare som är intresserade av de nätverkseffekter som kan tänkas uppstå.

NIGERIA

Nigeria är Afrikas mest befolkade land med en uppskattad befolkning på drygt 186 miljoner. Som navet i den afrikanska ekonomin så har Nigeria en stor påverkan på övriga afrikanska länder, speciellt i de närliggande länderna i regionen. Eftersom landet är en stor producent av bland annat olja och gas, mineraler, och kakao så har den nigerianska ekonomin under de senaste åren påverkats hårt av sjunkande råvarupriser. Denna utveckling spås avta och en ljusare utsikt för de kommande åren skapar många intressanta affärsmöjligheter i landet. Nigeria har en växande medelklass och därmed också en snabbt växande konsumtion. Med en hög smartphone penetration och successivt förändrade preferenser och konsumentkaraktärer på den nigerianska marknaden så dyker det ständigt upp nya möjligheter för nya konsumentprodukter, e-handel och andra teknologi-baserade produkter. Den nigerianska regeringen driver en satsning inom infrastruktur och flera investeringar är riktade mot energi, transport, ICT samt hälsa- och sjukvård. Under hösten 2016 utförde Business Sweden en delegation till Nigeria tillsammans med EU- och Handelsminister Ann Linde, samt 13 svenska företag och organisationer. Fokus för delegationen var Smart Cities och ICT inom transport, jordbruk, hälso- och sjukvård samt energi.

Sammanfattningsvis är Nigeria en högst intressant destination för svenska företag, både som fokusmarknad och som hub för hela Västafrika. Läs gärna mer om Nigeria i rapporten om IT och Telekom som du hittar HÄR.

GHANA

Ghana har en bättre ranking på Transparency Internationals korruptionsindex än till exempel Italien (61/168) och Grekland (58/168) med plats 56/168, vilket är förhållandevist unikt i Västafrika. Ghana är ett land under utveckling med en stark administrativ infrastruktur och ett fördelaktigt geografiskt läge i regionen. Precis som många av grannländerna så har den ghananska ekonomin drabbats hårt av sjunkande råvarupriser. Därför finns ett tydligt fokus på att försöka diversifiera ekonomin och därmed generera både teknologisk utveckling och produktivitetsförbättringar. I dagsläget utgör jordbruket är en stor del av ekonomin, särskilt i termer av anställning av inhemsk arbetskraft. Ett annat fokusområde är olja där man relativt nyligen (2007) gjorde oljefynd som började extraheras under 2010. Investeringar behövs främst inom områden som infrastruktur, energi, transport, affärsklimat och utbildning av arbetskraft. För svenska företag finns det stora möjligheter att vara med och driva denna utveckling och ta del av finansieringen som den grundas på. Business Sweden har i Ghana främst varit involverad i projekt relaterade till transport, finans och energi.

ELFENBENSKUSTEN

Elfenbenskusten utgör en av de starkare aktörerna i Västafrika när det kommer till dess övergripande konkurrenskraft inom internationell handel och utländska direktinvesteringar. Från ett politiskt perspektiv, så finns många relativt liberala riktlinjer gällande handel och investeringar på plats i form av till exempel få importtariffer, låg handelsbyråkrati samt inga större begränsningar gällande utländsk företagsägande. Landet erbjuder även skattefördelar för nya investerare genom att undanta dem från företagsbeskattning under deras tre första år av handel.

Många sektorer stimulerar den ivorianska ekonomin samtidigt, men regeringens ambitioner att utveckla landets byggnads- och tillverkningssektor (tillsammans med utländska direktinvesteringar) har signifikant drivit utvecklingen av landets infrastruktur. Den ivorianska telekom-sektorn går för tillfället igenom en period av hög tillväxt och 3G/4G-penetrationen förväntas nå ungefär 52 % av mobilmarknaden innan 2020 samtidigt som kundbasen på mobilmarknaden förväntas öka i takt med befolkningstillväxten.

MÖJLIGHETER INOM TRANSPORTSEKTORN I NORD & VÄSTAFRIKA

Transportinfrastruktur är en avgörande drivkraft för Nord- och Västafrikas utveckling men släpar dock efter i flera länder. Regionens transportsektor fick investeringar till ett värde av 135 miljarder SEK under 2017 och prognostiserade infrastrukturinvesteringar över hela Afrika belyser stora framtida investeringar i alla sub-sektorer inom transport. Även om utmaningar är påtagliga, ökar investeringarna, innovationstaket, tekniken och förbättrade handelsrelationer som i sin tur leder till nya tillväxtmöjligheter för den privata sektorn.

Med stöd av stora globala investerare har våra fokusländer (Marocko, Algeriet, Tunisien, Senegal, Elfenbenskusten, Nigeria och Ghana) lagt investeringar i transportinfrastruktur i kärnan i sina nationella utvecklingsplaner och genomför flera projekt inom vägen, järnvägen , hamn och flygplats delsektorer.

I detta sammanhang kan svensk expertis och lösningar komma in i de olika segmenten inom transportsektorn.

Läs hela rapporten på engelska här.

LIFE SCIENCE MÖJLIGHETER I NORD & VÄSTAFRIKA

Den afrikanska sjukvårdssektorn värderades över 900 miljarder SEK år 2016 och förväntas öka med den beräknade CAGR på 6% under prognosperioden 2016-2024. Å andra sidan var den afrikanska läkemedelsmarknaden värd omkring 181 miljarder SEK under samma tidsperiod och förväntas uppgå till uppemot 591 miljarder SEK år 2024. Men utsikterna fokusländerna visar på att flera komponenter behöver förbättras innan hela hälsovård systemet uppgraderas.

Med stöd av Världsbanken, Europeiska unionen och andra utländska fonder har våra fokusländer (Marocko, Algeriet, Tunisien, Senegal, Elfenbenskusten, Nigeria och Ghana) arbetat med flera regeringsplaner och reformer för att förbättra deras hälso- och sjukvårdssystem inom mittperioden. I detta sammanhang kan svensk expertis och teknik komma in i de olika segmenten inom livsmedelssektorn och vårdssektorn.  

För mer information, läs vår Life Science-rapport på engelska här.

FRAMTIDENS KONSUMENTMARKNAD I VÄSTAFRIKA OCH MAGHREB

År 2020 förväntas 17 % av världens befolkning vara bosatt i Afrika, och motsvara en konsumtion per capita som motsvarar Indiens och Kinas. Afrika ses som en mycket fördelaktig plats för att positionera sig i för tillväxt inom sektorer konsumtionsrelaterade varor och tjänster. I Västafrika finns fem av de tio länder som tillsammans utgör 75 % av hela Afrikas BNP. Geografiskt sett är det en region som passar för att som företag starta sin resa genom att utnyttja sekventiell marknadspenetration som möjliggörs tack vare de likheter som finns mellan länderna i regionen.

Läs vår rapport på engelska här.

GRUVINDUSTRIN I VÄSTAFRIKA

I och med en sjunkande global prisnivå på metaller så har Västafrika drabbats relativt hårt både på makro-nivå och industrinivå. Prisnivåerna skapar en prekär situation för metallföretag i regionen som leder till försäljning av tillgångar och sjunkande produktion, och i vissa fall även konkurs. Trots detta så attraherar regionen långsiktiga investeringar tack vare den substantiella tillgången av mineraler och en låg arbetskraftskostnad. Gruvindustrin utgör generellt sett också en prioriterad punkt på den politiska agendan vilket bidrar till att sektorn utvecklas trots den globala prisutvecklingen. Med detta i åtanke så kan sektorn förväntas fortsätta vara en vital del av BNP i de västafrikanska länderna under de kommande åren.

Lär gärna mer HÄR om möjligheterna i vad vissa benämner som en stundande gyllene era.

en bild

Anthonia Adenaya Huard

Head of West Africa & Senior Project Manager Head of West Africa & Senior Project Manager
+212 637 360 915 / +234 816 033 7088
en bild

Youssef Benchaqroun

Consultant Consultant
+212 522 36 25 10
en bild

Mohammed-Salim Tisqi

Associate Associate
+212 522 36 25 10
en bild

Batuhan Kutlu

Associate Associate
+212 522 36 25 10