Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka
Visa undermeny Dölj undermeny

Affärsmöjligheter i Östafrika

Östafrika står just nu för den högsta tillväxten i Afrika. Under 2018 växte marknaderna inom regionen med mellan 5,5 och 9,6 procent. Denna kraftiga tillväxt öppnar upp för nya affärsmöjligheter för svenska företag inom en rad olika industrier.

Under 2018 beräknades den svenska exporten till Östafrika att uppgå till 1,2 miljarder kronor. De viktigaste handelsvarorna inkluderade maskiner, fordon, papper och pappersmassa samt medicinsk utrustning. Många av Sveriges stora svenska industri- och tjänsteföretag finns redan på plats i Östafrika samtidigt som allt fler mindre och medelstora företag tar steget att etablera sig på marknaden.

Östafrikas ekonomi har en dynamisk privatsektor, stora tillgångar med potential att växa snabbare och mer hållbart. Den industriella sektorn är i de flesta länderna i ett tidigt stadie, vilket bidrar till ett överhängande beroende av import. Flera länder såsom Kenya, Etiopien och Tanzania arbetar för att öka antalet utlandsinvesteringar inom tillverkningssektorn.

Integreringen av den östafrikanska gemenskapen (East Africa Community) har gjort det lättare för företag att verka i regionen då marknaderna är mer konsoliderade. Många av de positiva effekterna berör kortare ledtider att förflytta gods och varor från hamn till slutdestination. Runt 90% av allt gods som inkommer till Östafrika går i dagsläget via Kenyas näst största stad, Mombasa, samt den ekonomiskt mest betydelsefulla standen Dar es-Salaam i Tanzania. Samarbetet inom East Africa Community gör att man nu endast behöver genomgån en tullkontroll till regionen, även vid transport över landsgränser.

Några av de sektorer som erbjuder intressanta affärsmöjligheter är energi, IT- och telekom, hälso- och sjukvård och infrastruktur. Investeringar inom infrastrukturprojekt är en prioritet för regionen och tillväxten inom dessa vilar på energi, transport, fastigheter, vatten, gruvverksamhet, olja och gas, hälsa samt industriell tillverkning. Kenya satsar mycket på mobila betalningslösningar, och landets höga tillväxt inom internettillgång, e-handel och infrastrukturutveckling innebär goda affärsmöjligheter inom IT och telekom.

Den finansiella sektorn, detaljhandel, sourcing av textilprodukter liksom affärer med FN är andra intressanta områden. Vad gäller FN är Nairobi tillsammans med Entebbe i Uganda viktiga inköpshubbar för FN i Afrika och är därför fokusländer för företag som är intresserade av att göra affärer med FN. 

Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan bistå ert företag på den östafrikanska marknaden.  

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

 
en bild

Julia Torstensson

Consultant Nairobi Consultant, Nairobi
+254 20 3749760 +254 20 374 1788