Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Business Sweden i Kenya

en bild
Kenyas centrala läge och Nairobi som affärshub gör landet till den naturliga utgångspunkten för att täcka den östafrikanska marknaden, en region med över 290 miljoner invånare.

Kenya's ekonomi har vuxit stadigt under de senaste fem åren och uppmätte en BNP-tillväxt på 5,7 procent under 2018 enligt Världsbanken vilket gör landet till en av de snabbast växande marknaderna i Afrika söder om Sahara. Tillväxten förväntas att fortsätta växa med mellan 5,8 och 6,0 procent årligen fram till år 2021. Under 2017 föll Kenyas BNP på grund av en utdragen valperiod, men ekonomin återgick till tidigare tillväxtnivån under 2018 tack vare ett återhämtat jordbruk, förbättrad politisk stabilitet och ökad tilltro till marknaden för investeringar.

Servicesektorn bidrar till den största andelen av BNP-utvecklingen. Denna trend förväntas fortsätta då Kenya vidhåller sin position som regional hub och starksamlingspunkt i Östafrika vad gäller regional logistik och ekonomisk samt finansiell utveckling. Sedan 2014 klassas Kenya som ett medelinkomstland enligt Världsbanken.

Den ekonomiska tillväxten under de kommande åren kommer att baseras på aktuella investeringar inom infrastruktur, konsumenttjänster, urbanisering, strukturella reformer samt ökad integration och samarbete inom den östafrikanska gemenskapen (East Africa Community).

Business Sweden har funnits på plats i Nairobi sedan 2007 och kontoret täcker förutom Kenya också resten av den östafrikanska regionen och delar av Centralafrika, inklusive Etiopien, Rwanda, Tanzania, Uganda, Burundi, Demokratiska Republiken Kongo, Eritrea, Somalia och Sydsudan. Klicka vidare bland våra rapporter för mer information om dessa marknader.

Vårt kontor har mycket god kännedom om den östafrikanska marknaden och lång erfarenhet av att stödja svenska företag i etablering på utländska marknader. Vi har också särskild kompetens och erfarenhet inom energi, ICT, hälso- och sjukvårdssektorn och av att göra affärer med FN. Inom dessa sektorer utför vi bland annat marknadsanalyser och affärsutvecklingsstöd, samtidigt som vi erbjuder en enkel ingång för svenska företag till regionen.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ert företag att lyckas i er affärsutveckling i Östafrika.

en bild

Andreas Giallourakis

Market Area Director Africa, Country Manager Kenya Market Area Director Africa, Country Manager Kenya
+254 20 374 9760 +254 20 374 1788
en bild

Business Sweden i Nairobi

Nairobi , Nairobi
+254 20 374 9760; +254 20 374 1788; +254 786 50 7178

Hur kan vi hjälpa dig?

Förstå förutsättningarna - var ska ni etablera er?

Vi för en dialog om vad ditt företag vill och vilka behov ni har, och kommer gemensamt fram till hur vi på bästa sätt kan hjälpa er. 

Välj strategi - på vilket sätt bör ni etablera er?

När vi är överens om vilken eller vilka marknader ni ska satsa på, tar vi fram en etableringsstrategi. Här slår vi fast hur etableringen bör ske. 

Kom på plats - genomför etableringsstrategin!

När etableringsstrategin är klar hjälper vi dig att komma på plats - snabbt och kostnadseffektivt. Vi fungerar som er förlängda arm på marknaden.

Läs mer om våra konsulttjänster

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.