Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Civil säkerhet

en bild
Säkerhetsbranschen växer lavinartat och det sker en årlig global tillväxt på över åtta procent.. Här finns stora möjligheter för SME-företag att göra affärer utomlands på grund av den teknik- och kompetensutveckling som branschen sett de senaste åren.

Civil säkerhet berör allt från personligt skydd till försvar av infrastruktur och samhällen. Den civila säkerhetsbranschen ser en stabil och god tillväxt runt om i världen, men skiljer sig markant från den traditionella försvarssektorn då den är betydligt mer spretig avseende upphandlingar och kunder. Målsättningen med att ha en välutvecklad civil säkerhetssektor är att höja nationens förmåga att kunna hantera risker, terrorism och katastrofer. Ett samlingsnamn för dessa områden är samhällssäkerhet, vilket innebär att den infrastruktur ett land är beroende av ska kunna upprätthållas och fungera på daglig basis, men även klara av att möta hot, kriser och oförutsedda händelser. Den största efterfrågan för dessa produkter och tjänster finns inom statliga myndigheter och organisationer, följt av det privata näringslivet.

Synen på säkerhet och de hot vi ställs inför har förändrats radikalt efter de senaste årens terrorattacker inom EU, och behovet av att förstärka samhällssäkerheten och därmed upprätthålla kritiska samhällsfunktioner är idag en mycket central fråga högt upp på agendan. Till detta kommer även en kraftigt växande global marknad som svenska företag ännu inte nått ut till.

Utan en hög civil beredskapsnivå finns små möjligheter att kunna hantera de livsviktiga samhällsfunktionerna i händelse av kris. Några av de funktioner som ingår i detta är sjö-, land-, och lufttransporter, industriförsörjning, elförsörjning, matsäkerhet och kommunikationstjänster samt räddningsväsendet inklusive sjukhusens förmåga att hantera en större mängd skadade personer. Betydande investeringar sker både i Sverige och runt om i världen inom alla dessa sektorer, där både stater och mellanstatliga organisationer årligen satsar stora belopp på infrastruktur och utveckling. När det gäller civil säkerhetsteknik har Sverige en stark ställning, men marknaden är fortfarande relativt omogen och fragmenterad trots den stabila globala årliga tillväxten. 

Business Swedens kunskap om marknader och genom våra kontakter med lokala partners är ett utmärkt första steg för svenska bolag att öka sin försäljning internationellt. Business Sweden kan erbjuda strategisk rådgivning, analyser och tillgång till vårt diplomatiska nätverk, vilket är en stor fördel med tanke på hur komplex upphandlingsprocessen och marknaden oftast är för den här typen av produkter och tjänster.

en bild

Ulf Rudebark

Sr Advisor ATM, Airport and Ports Stockholm Sr Advisor ATM, Airport and Ports, Stockholm
+46 703 08 24 81