Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Informations- och cybersäkerhet

en bild
Världen digitaliseras och det sker i en allt snabbare takt. Många utvecklingsländer tar stora kliv framåt inom detta område vilket öppnar nya möjligheter för svenska företag på den globala exportmarknaden. Inom Business Sweden pågår ett arbete med att analysera området samt i nära samarbete med företagen bygga en strategi för framtiden.

Digital information är en del av vardagen. I utvecklingsländer ökar användandet av smartphones och tablets explosionsartat, med möjligheter till kostnadseffektiv och i många fall gratis uppkoppling mot nätet. Detta leder till att många länder gör ett så kallat leapfrog - vilket innebär att man går från en låg nivå av IT-mognad till en relativt avancerad nivå på mycket kort tid. Därmed har cybersäkerhet blivit ett av de mest prioriterade områdena för både privata företag och regeringar.

Även om de flesta har en positiv syn på digitaliseringen av samhället finns det också uppenbara risker med den snabba utvecklingen. Det ligger en utmaning i att på ett kontrollerat sätt kunna hantera den ökade mängden digital information och samtidigt reducera hoten i syfte att säkra allt från privata intressen, företagsintressen, kritiska samhällsfunktioner och nationella säkerhetsintressen. I och med detta har efterfrågan på säkerhetslösningar fortsatt öka kontinuerligt – World Economic Forum har i en av sina rapporter prognosticerat att hanteringen av cyberintrång och datasabotage kommer att kosta den globala ekonomin över 6 triljoner USD år 2021, vilket ger en indikation på hur strategier för olika skydds- och säkerhetssystem kommer att prioriteras de närmsta åren.

Mot bakgrund av detta finns goda affärsmöjligheter för svenska SME-företag att ta ett kliv framåt – speciellt med tanke på den höga teknikmognad som återfinns hos våra bolag. Business Sweden, med kontor och närvaro i över 50 länder, kan som samarbetspartner erbjuda strategisk exportrådgivning till våra kunder för att de på ett effektivt sätt ska kunna öka sin försäljning internationellt och samtidigt minimera riskerna med att göra affärer på nya marknader.

en bild

Ulf Rudebark

Sr Advisor ATM, Airport and Ports Stockholm Sr Advisor ATM, Airport and Ports, Stockholm
+46 703 08 24 81