Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Internationella affärsmöjligheter inom säkerhet, försvar och cyber

Försvarsområdet genomgår en global transformation från traditionellt försvar till att bygga en bredd av förmågor för att möta nya typer av hot. Den närliggande säkerhetsbranschen växer parallellt med ett stort fokus på att skydda samt övervaka allt från privata intressen till publika platser och områden.

I takt med den allt snabbare digitaliseringen av vårt samhälle har även cybersäkerheten för att skydda digitala intressen hamnat i fokus. Business Sweden har tagit på sig en samordnande roll för att sprida kunskap om exportmöjligheter inom detta breda område, samt för att konkret hjälpa svenska företag inom försvars och säkerhetsbranschen att nå nya marknader utanför Sverige. I linje med vår exportstrategi läggs ett stort fokus på att hjälpa svenska SME-bolag.

Business Sweden har ett starkt globalt nätverk av företag, myndigheter och branchorganisationer. 
Vi erbjuder exportrådgivning, kompetensutveckling, marknads- och produktundersökningar samt  stakeholderanalyser och partnersök i de flesta länder. Vi stödjer också företagens deltagande vid delegationsresor, mässor, seminarier och matchmaking med lokala företag i syfte att företagen ska nå sin fulla internationella potential.

Inom försvar arbetar vi med primärt syfte att stödja företagens internationella dialoger mot lokala företag, myndigheter och andra organisationer som dominerar denna marknad. Inom säkerhetssektorn ryms en stor bredd av olika lösningar för såväl civil beredskap, riskhantering, brottsbekämpning och katastrofhantering som syftar till att skapa trygga samhällen ch samtidigt säkerställa flödet av pengar, människor, energi, information och kommunikation.
Branschen är under stark tillväxt globalt och många av våra ledande företag har goda framtidsutsikter internationellt då behovet av att skydda egendom, skyddsobjekt, fastigheter, affärsintressen, människor och kommunikationsvägar ökar för varje dag som går.

Eett tredje område som växer lavinartat är cybersäkerhet. I och med kommande implementation av 5G samt den digitala tillvaro som i allt större utsträckning påverkar allas vår vardag är detta ett område som kommer att ha stort inflytande över hela vårt samhälle.

Läs mer om

Vill du att vi kontaktar dig?

De kontaktuppgifter som du ger oss i samband med denna tjänst kommer vi att använda för att kontakta dig med ytterligare information. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

 
en bild

Ulf Rudebark

Sr Advisor ATM, Airport and Ports Stockholm Sr Advisor ATM, Airport and Ports, Stockholm
+46 703 08 24 81