Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
 • Registrering
 • Logga in
 • Language
Tillbaka

Utveckla din export på en ny marknad med Food From Swedens Exportstipendium

Under 2015 har vi fortsatt stöttat svenska exportstipendiater att vidare utveckla sin export. Efter ett år ser vi att flera av företagen redan har fått nya kontakter, en distributör, första provorder eller ny marknadskunskap.

Svensk livsmedelsexport står idag för cirka 70 miljarder svenska kronor. Landsbygdsminister Sven Eric Bucht talar om exportens betydelse för att skapa nya jobb och sysselsättning i branschen. För att det ska lyckas behöver vi fler små och medelstora livsmedelsföretag som tar klivet ut på en exportmarknad eller utvecklar befintlig export ytterligare.

Food From Swedens Exportstipendium under 2016 ger dig:

Innehåll

 • En exportcoach och tillgång till exportutvecklingsverktyget ”Steps to Export”.
 • Skarpa säljaktiviteter i utlandet genomförda av Business Sweden till ett värde upp till 140 000 kr. Avser skräddarsydda och ej på annat sätt subventionerade tjänster.
 • Två nationella gruppträffar för att bygga nätverk och skynda på erfarenhetsutbyte.

Kriterier

 • Ditt företag bör ha ambition och förutsättningar att kunna öka exporten och sätta upp tillväxtmål.
 • Ledningen ska ha en hög motivation att arbeta med exportfrågor.
 • Företaget ska ha viss exportkunskap/erfarenhet.
 • Stabil ekonomisk utveckling.
 • Omsättningen under 2015 skall vara minst 5 miljoner kronor och får max uppgå till 50 miljoner euro. Företaget får ha max 250 anställda.
 • Företag som arbetar såväl mot handel (retail), e-handel, storhushåll (food service) eller är leverantör av ingredienser till industrin är välkomna att söka.   
 • Företag som företrädesvis exporterar produkter med svenskt råvaruinnehåll och vars huvudsakliga produktion sker i Sverige prioriteras.
 • Företaget får under en treårsperiod inte ha mottagit statligt stöd som överstiger 200 000 euro, med undantag för fiskerinärigen där gränsen går vid 30 000 euro.

Motkrav

 • Företags produkter ska ha exportpotential och en konkurrensanalys ska vara genomförd.
 • Företaget ska förbinda sig till ett tvåårsprogram och ska sätta upp ett för företaget rimligt exportmål på fem år.
 • Företaget ska vara i behov av exportcoachning och tillsammans med Business Swedens rådgivare arbeta med Steps to Export.
 • Ställa upp på minst två seminarier /events som talare/goda exempel.
 • Delta i effektmätning under och efter insatserna.
 • Ställa upp på minst en intervju för fallbeskrivning.
 • Arbeta aktivt med exportförsäljning minst 400 timmar totalt under tvåårsperioden.
 • Betala sina egna resor och andra omkostnader.
 • Tillgängligöra resultat som kan ske fram till 31/12 2020.
 • Personligt möte med Business Sweden före urval.

Ansökan

 • Beskriv ditt företag och dess produkter/tjänster i korta ordalag
 • Ange nyckeltal de senaste tre åren såsom:
  • Total omsättning
  • Resultat
  • Antal anställda
  • Erfarenhet av export
  • Vilka exportaktiviteter som genomförts
  • Mål om 5 år gällande exporten  

Sista ansökningsdag är 15 mars.