Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language
Tillbaka

Möjligheter i livsmedelsbranschen

Business Sweden genomför årligen ett flertal aktiviteter för att stödja och underlätta exportsatsningar för livsmedelsföretag. Målet är att skapa uppmärksamhet kring svenska produkter och trigga potentiella marknader och internationella köpare.

På uppdrag av Näringsdepartementet tar Business Sweden fram och genomför exportstödjande aktiviteter inom ramen för Food From Sweden-programmet. Målsättningen med programmet är att bidra till ökad svensk livsmedelsexport. En styrgrupp bestående av livsmedelsrelaterade organisationer samt företagsrepresentanter med exportkompetens beslutar tillsammans med Business Sweden vilka projekt som skall genomföras. Business Sweden ansvarar för genomförande av beslutade aktiviteter.

Varje år genomför vi aktiviteter med målsättningen att hjälpa svenska företag ut i världen. Detta sker i form av inköpssamarbeten, matchmaking, testförsäljning i butik, marknadsbesök och deltagande på internationella mässor. Våra prioriterade marknader är för närvarande Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Norge, Polen, Japan, Hongkong, Kina, Sydkorea. Kanada, USA.

På hemmaplan genomförs seminarier i syfte att informera, inspirera och kompetensutveckla. Vi informerar om märkningar och krav, trender i handeln, presenterar marknadskartläggningar och ger exportrådgivning.

Den nätbaserade Livsmedelsguiden ger ingående information om märkningar och krav på olika marknader.

Try Swedish - koncept för svensk livsmedelsexport 

”Try Swedish” är det internationella koncept med webbaserad plattform tryswedish.com, som ska marknadsföra matlandet utomlands och få världens alla matälskare att smaka och upptäcka svensk matkultur och livsstil.

Livsmedelsstudie

Business Sweden har analyserat exportpotentialen för 12 livsmedelssegment. Rapporten visar att det finns god förutsättning för svensk livsmedelsindustri givet hållbara och snabbfotade företag med innovativa och säkra produkter. Tre marknader med extra hög exportpotential identifierades per segment. Totalt identifierades 13 marknader där Hongkong, Japan, Kanada, Storbritannien och Tyskland visar bredast potential för svenska livsmedelsföretag. Läs mer här.

Case

Visa fler case
en bild

Maria Varnauskas

Manager, Food Industry Stockholm Manager, Food Industry, Stockholm
+46 70 815 02 63
en bild

Elina Uebel

Project Leader, Try Swedish Export program Project Leader, Try Swedish Export program
+46 72 227 20 86