Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language

Urban internationalisering

07 juni 2016

Tillväxt bortom mega-städer

Urbanisering tillsammans med fortsatt befolkningstillväxt förväntas öka världens stadsbefolkning med ca. 2,5 miljarder människor till 2050. Den hastigt ökande urbaniseringen driver stark ekonomisk tillväxt men också utmaningar kopplat till snabb stadsutveckling. För svenska företag innebär detta stora affärsmöjligheter och samtidigt en alltmer komplex affärsmiljö. För att lyckas på denna komplexa, urbana marknad så måste urbanisering vara del av företagens internationella tillväxtstrategi.

Rapporten "Urban Internationalisation" lyfter fram två huvudsakliga områden för affärsmöjligheter för svenska bolag, samt föreslår ett ramverk för att möjliggöra internationell tillväxt genom den pågående urbaniseringen. 

World’s cities ranked by increase of middle class households until 2025:

Increase urban internationalisation

Source: McKinsey Global Institute Cityscope 1.0

contact image

Manik Karn

Investment Advisor
London