Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language

Tjänsterevolutionen

14 mars 2018

Tjänsterevolutionen - en global möjlighet för Sverige och svenska företag

Världsmarknaden befinner sig i en teknologisk brytpunkt. Ny teknik och nya innovationer i kombination med framväxten av industriella ekosystem och globala, digitalt drivna plattformsföretag gör att tjänstefieringen accelererar dramatiskt till inget mindre än en global tjänsterevolution. Sverige och svenska företag har potential att leda tjänsterevolutionen på den framtida globala marknaden.

För att svenska företag ska lyckas behöver de öka tjänsteinnehållet i sina affärsmodeller och verksamheter. De företag som har kraft och mod att bli framtidens tjänsteinnovatörer kommer att kunna öka tjänsteexporten påtagligt och leda tjänsterevolutionen. Det ställer emellertid krav på att företagens efterfrågan på kvalificerad arbetskraft möts.


en bild


Business Sweden har i samarbete med konsultföretaget Kairos Future tagit fram tre möjliga vägar framåt för svensk tillverkningsindustri och tjänstesektor under det närmaste decenniet. För samtliga scenarier beräknar och analyserar Business Sweden de ekonomiska effekterna för Sverige. I syfte att bättre förstå hur tjänstefieringen påverkar näringslivet har Business Sweden även genomfört ett tiotal intervjuer med ansvariga för affärsutveckling på större svenska företag.

Rapporten ger läsaren en förståelse för vad tjänstefieringen av näringslivet verkligen innebär – och en insikt i att svensk ekonomi och svenska företag står inför ett avgörande vägval.

Ladda ned och läs hela rapporten här

contact image

Lena Sellgren

Chief Economist
Stockholm
+46 703 121 902