Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language

Om krisen kommer

30 juni 2017

Om krisen kommer

Business Swedens rapport ”Om krisen kommer” går igenom tre möjliga geopolitiska scenarier och analyserar deras ekonomiska följdverkningar samt konsekvenser för svenska företag. Näringslivets snabbt ökande efterfrågan på den här typen av analyser bottnar i en stegrad osäkerhet om vart världen är på väg, i ett läge med politisk scenförändring i USA, oenighet i Europa och regionala stormakter som flyttar fram positionerna. Mycket tyder på att utvecklingen just nu går åt fel håll där risken ökar för regionala konflikter, vissa med allvarliga globala återverkningar.

Scenario 1: Gråzonskonflikt i Sveriges närområde

Scenariots utgångspunkt är Rysslands strävan att återta en traditionell stormaktsroll och expandera inflytandet i närområdet runt Östersjön och i angränsande länder. Rysslands beslutsamhet ställs i kontrast mot EU:s politiska oförmåga att svara på den ryska utmaningen.

Scenario 2: Kallt krig och sönderfall i Mellanöstern

Scenariot bygger på att Mellanösterns tusenåriga historia av konflikter får ny näring i en konfrontation mellan shia och sunniinriktningarna av islam. Regionen blir allt mer instabil samtidigt som flyktingströmmarna till Europa fortsätter.

Scenario 3: USA och Kina i stormaktskonflikt

Förutsättningen för scenariot är framväxten av en multipolär värld, där USA:s ekonomiska och militära dominans utmanas av regionala stormakter med växande anspråk på inflytande. När USA:s nya administration frånsäger sig ledarrollen i den rådande världsordningen öppnar detta för en mer expansiv roll för Kina i regionen och globalt.

en bild

contact image

Lena Sellgren

Chief Economist
Stockholm
+46 703 121 902