Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du detta. Läs mer om cookies här

en bild
  • Registrering
  • Logga in
  • Language

Internationella investeringar efter Brexit – Möjligheter för Sverige

15 december 2016

Business Swedens rapport ”Internationella investeringar efter Brexit – Möjligheter för Sverige” ger en framåtblickande bedömning av effekterna på utländska direktinvesteringar i Europa till följd av Storbritanniens utträde ur EU. Rapporten identifierar möjligheter för nya utländska direktinvesteringar i Sverige samt redovisar Business Swedens förslag till åtgärder och initiativ för att ta tillvara på dessa möjligheter.

Business Swedens analys har genomförts med stöd i följande underlag:

1. En enkätundersökning med företrädare för svenska företag med dotterbolag i Storbritannien.

2. Intervjuer med företrädare för brittiska företag i Storbritannien och Sverige.

3. Intervjuer på åtta andra utlandsmarknader med företrädare för företag med närvaro eller planer på att etablera sig i Storbritannien.

I dagsläget är det oklart om Storbritannien kommer att söka en ”mjuk” Brexit eller en ”hård” Brexit. Det första alternativet skulle kunna innebära att Storbritannien får fortsatt tillträde till EU:s inre marknad mot att landet bidrar till EU:s budget och kompromissar med EU om den fria rörligheten för personer. I det andra alternativet skulle Storbritannien acceptera inskränkningar i tillträdet till den inre marknaden mot autonomi inom migrationspolitiken och på andra områden.

Det finns i dagsläget inga tydliga tecken på en nedgång i de utländska investeringarna i Storbritannien, men Business Swedens företagsintervjuer indikerar att företagen avvaktar med större investeringar. Pundets försvagning efter folkomröstningen den 23 juni i år har bidragit till att brittiska företag blivit mer attraktiva som förvärvsobjekt. Den brittiska hemmamarknaden har också visat fortsatt god tillväxt efter folkomröstningen.

Business Swedens enkätundersökning visar att uppemot en femtedel av svenska företag med dotterbolag i Storbritannien kan komma att omlokalisera investeringar från den brittiska marknaden till följd av Brexit.

En stor majoritet av de tillfrågade företagen anser att Londons ställning som internationellt affärs- och finanscentrum kan komma att försvagas till följd av Brexit. Riskerna med Brexit är störst för finanssektorn. Även mindre inskränkningar i tillträdet till EU:s inre marknad kan leda till en utflyttning av verksamhet till Frankfurt, Paris och Dublin.

Av företagsintervjuerna framgår att Sverige är en alltför perifer marknad för att automatiskt vinna nya utländska investeringar i en omlokalisering av företagens verksamhet mot EU-området. Business Swedens uppfattning är att investeringar till följd av Brexit kräver ett stärkt och fokuserat främjararbete som lyfter fram affärsmöjligheter i Sverige och landets goda företagsklimat.